10bet casino bonus

Vi vill att du ska förstå vilken data vi samlar in och använder.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HARMAN Internationell integritetsmeddelande

Senast uppdaterad: 3 januari 2024​

HARMAN International Industries, Inc. (“HARMAN“ eller “företaget“) värdesätter din integritet och verkar för att skydda din personliga information. Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi behandlar, lagrar, lämnar ut och skyddar den personliga information som du tillhandahåller när du använder våra produkter och lösningar, använder webbplatsen eller mobilapplikationen till HARMAN, från vilken du kommer åt detta integritetsmeddelande (“webbplatsen“), eller på annat sätt interagerar med företaget. För syftet med detta integritetsmeddelande betyder “personlig information“ information som relaterar till dig som en individuellt identifierbar person, såsom ditt namn, e-postadress och mobilnummer.

Alternativa format av detta integritetsmeddelande finns tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Kontakta privacy@harman.com för vidare hjälp.

Detta integritetsmeddelande tar upp följande ämnen:

 • 10bet sportsbook review
  • Personlig information som vi samlar in från dig
  • Personlig information som vi samlar in genom teknik på vår webbplats
  • Personlig information som vi får från tredje part
 • Regionspecifik information
  • Alla platser utanför USA
  • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz
  • Brasilien
  • Folkrepubliken Kina
  • Kalifornien

Personlig information som vi samlar in

Personlig information som vi samlar in från dig​

HARMAN kan komma att samla in personlig information från dig när du använder denna webbplats; använder våra produkter eller fordonslösningar; registrerar din produkt från HARMAN; direkt interagerar med företaget på en mässa, konferens eller annat personligt evenemang; eller när du kontaktar företaget (som i detta integritetsmeddelande gemensamt kallas “tjänsterna“). Den personliga information vi kan samla in är beroende av de tjänster som du använder. De kategorier av personlig information som vi samlar in kan innefatta följande:

 • Kontaktinformation och identifierare: Inklusive ditt namn; adress; e-postadress; telefonnummer; unik onlineidentifierare; Internetprotokolladress (“IP-adress“), kontonamn och födelsedatum.
 • Inloggningsinformation: Inklusive användarnamnet och lösenordet du använder för att komma åt funktioner på HARMAN:s webbplats och andra tjänster.
 • Betalningsinformation: Inklusive din betalningsmetod; bankkontonummer; betalkortsnummer, kreditkortsnummer, CVV/CID och utgångsdatum; och faktureringsadress.
 • Platsinformation: Inklusive geolokaliseringsinformation som samlas in när du använder vissa tjänster.
 • Produkt- och tjänstanvändningsinformation: Inklusive produktnamn, serienummer, inköpsställe, produktanvändningsinformation, färg och version; och produktrecensioner och garantiinformation.
 • Information om köphistorik: Inklusive namnen på de köpta produkterna, inköpsställena och det pris som betalats för produkten/produkterna.
 • Internet eller annan elektronisk nätverksaktivitetsinformation: Inklusive sidor besökta på HARMAN:s webbplatser och klickade länkar; IP-adress; platsinformation; språkpreferens; och annonsinteraktioner.
 • Biometrisk information: Inklusive röstinspelningar, från vilka en identifieringsmall, såsom ett röstavtryck, kan extraheras; sömn- och hälsodata som innehåller identifierande information; och fingeravtrycksdata.
 • Sensorisk information: Inklusive auditiv, visuell, termisk eller liknande information som kan vara länkad till eller associerad med en viss konsument eller ett visst hushåll.
 • Övrig information som du tillhandahåller: Inklusive personlig information som är relaterad till din användning av våra tjänster. Detta inkluderar även datum/tid då du använde våra tjänster, hur lång tid du använde våra tjänster eller anledningen till att du använde våra tjänster.

Anmärkning om känslig personlig information: HARMAN använder inte känslig personlig information för att dra slutsatser om en persons egenskaper eller beteende. Vi använder endast känslig personlig information som är nödvändig för att utföra tjänsterna eller tillhandahålla de varor som den genomsnittliga personen rimligen kan förvänta sig, när hen begär dessa varor eller tjänster, för att säkerställa säkerhet och integritet, för kort-varig övergående användning, för att upprätthålla kvaliteten på våra produkter och tjänster, eller för andra tillåtna ändamål enligt tillämplig lag.

Personlig information som vi samlar in genom teknik på vår webbplats

Vi samlar in information genom teknik för att öka vår förmåga att betjäna dig. När du går in på och använder webbplatsen samlar HARMAN och, i vissa fall, våra tredjepartstjänsteleverantörer in information om hur du interagerar med webbplatsen. Se följande länk för mer information: Cookiepolicy​ 

Personlig information som vi får från tredje part

Beroende på vilka tjänster du använder kan HARMAN även samla in information om dig från en tredje part, inklusive:

 • Tjänsteleverantörer: Inklusive vår webbplats betalningsprocessor, företag som vi arbetar med för att serva våra produkter och arrangörerna av våra konferenser och mässor.
 • Försäljare: Inklusive företag som säljer våra produkter.
 • Original Equipment Manufacturers (“OEM:er“): Inklusive företag som använder våra produkter i sina fordon.

Ändamål för vilka vi använder och samlar in din personliga information

HARMAN kan använda din personliga information för följande ändamål:

 • Tillhandahålla våra tjänster
 • Förbättra våra tjänster
 • Marknadsföra våra tjänster, inklusive att kommunicera med dig om dem
 • Verifierar din identitet
 • Registrera användare för kampanjer och evenemang av HARMAN
 • Svara på tekniska supportfrågor och problem
 • Kontakta användare för marknadsföring, reklam och försäljningssyften
 • Svara på frågor och feedback
 • Genomföra marknadsundersökningar och analyser
 • Bedriva intern forskning för teknisk utveckling
 • Kontinuerligt utvärdera och förbättra onlineanvändarupplevelsen
 • Nätverks- och informationssäkerhet
 • Förhindra bedrägerier
 • För att ge tillgång till våra anläggningar
 • Anmäla misstänkta brott
 • Efterleva lagen eller för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för HARMAN, våra användare eller andra.

När vi lämnar ut din personliga information

Nedan följer några sätt, på vilka vi delar din personliga information: ​

 • Tredjepartstjänsteleverantörer: Vi kommer att vidarebefordra din personliga information till tredjepartstjänsteleverantörer enligt avtal med HARMAN, för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänster till dig. Nedan följer några exempel på de typer av tredjepartstjänsteleverantörer, till vilka vi lämnar ut din personliga information, och vårt syfte med att göra det:

  • Dataanalys: Vi anlitar tjänsteleverantörer från tredje part för att hjälpa oss att utföra dataanalyser, inklusive analyser angående din interaktion med webbplatsen. Till exempel kan Google Analytics spåra vilka sidor användare besöker på webbplatsen samt hur länge de besöker dem, för att avgöra hur användare nyttjar webbplatsen.​

  • Juridisk rådgivning: Vi kan komma att lämna ut din personliga information till en advokat för att få juridisk rådgivning.

  • Tredjepartsprocessorer: Vi använder tredje parts order- och betalningsprocessorer när du köper produkter från vår webbplats eller kontaktar våra lokala tjänsteleverantörer i vissa länder. Vi använder också tredjepartstjänsteleverantörer för att organisera HARMAN-konferenser och mässor.

  • Annonsplattformar: Vi kan komma att vidarebefordra dina besök på webbplatsen för somliga annonsnätverk, så att de kan visa dig annonser för HARMAN på andra webbplatser och plattformar. Dessa tjänster kan hjälpa oss att direktrikta reklam som vi tror kan vara av intresse för dig baserat på din användning av webbplatsen, och för att på annat sätt samla in och använda data om din användning av webbplatsen.

Vi kräver att dessa tredjepartstjänsteleverantörer, genom skriftlig överenskommelse, tillhandahåller skydd för din personliga information i ens med dem som vi tillhandahåller dig.

 • Obligatoriska upplysningar: Vi kan behöva lämna ut personlig information vid ett eventuellt domstolsförfarande; som svar på ett domstolsbeslut, en stämning, en ”discovery av personuppgifter” eller annan juridisk process; eller som på annat sätt krävs enligt lag.
 • Juridisk efterlevnad och skydd: Vi kan offentliggöra din personliga information när vi anser att ett offentliggörande är av nödvändighet för att följa lagen eller för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för HARMAN, våra användare eller övriga. Detta inkluderar utbyte av personlig information med andra företag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning.
 • Företagstransaktioner: Vi förbehåller oss rätten att offentliggöra och överföra din personliga information:

  • I samband med en företagsfusion, konsolidering, konkurs, försäljning av i stort sett alla våra medlemsandelar och/eller tillgångar, eller andra företagsbyten, inklusive till eventuella potentiella köpare.
  • Till en efterträdande ägare, delägare eller operatör av webbplatsen eller en efterträdares databas.

Hur vi skyddar din personliga information

Säkerheten och sekretessen för din personliga information är viktig för oss. Vi har tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst eller avslöjande och felaktig användning.

Till exempel använder vi kryptering med Transport Layer Security (TLS), för att skydda datainsamlingsformulären på vår webbplats. Dessutom begränsar vi åtkomsten till din personliga information. Endast anställda som behöver den personliga informationen för att utföra ett specifikt uppdrag (till exempel en kundtjänstrepresentant) ges tillgång till personlig information. Anställda med tillgång till personlig information hålls uppdaterad om vår säkerhets- och sekretesspraxis.

Det är viktigt för dig att skydda dig mot obehörig åtkomst av ditt lösenord och din dator. Se till att stänga din webbläsare efter att du har avslutat ditt besök på webbplatsen. Observera att trots våra erforderliga åtgärder erbjuder ingen säkerhetsåtgärd någonsin ett perfekt eller heltäckande skydd, så vi kan inte garantera säkerheten för din personliga information.

Regionspecifik information

Alla platser utanför USA

Den personliga information som HARMAN samlar in via denna webbplats laddas ner till en server som underhålls av HARMAN i USA. HARMAN har sitt huvudkontor på adressen: 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT 06901, USA.

Eftersom HARMAN är ett globalt företag med platser över hela världen, beror platsen på vilken HARMAN lagrar den personliga information som företaget samlar in från dig utanför denna webbplats – till exempel när du kontaktar oss eller direkt interagerar med HARMAN på en mässa eller konferens – på ditt hemland. För mer information, kontakta privacy@harman.com.​

Dataöverföringar över landsgränserna: För att tillhandahålla våra tjänster, kan våra enheter över hela världen behöva ha tillgång till din personliga information, inklusive i USA. Innan du överför din personliga information till någon av våra enheter över hela världen, kommer HARMAN att säkerställa att alla nödvändiga överföringsmekanismer finns på plats för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för överföringen av din personliga information.

Rättslig grund för handläggning: HARMAN behandlar din personliga information efter ditt samtycke och enligt lag. I tillämpliga fall behandlar HARMAN din personliga information utefter behov för att fullgöra eventuella avtal med dig – till exempel vid behandling av dina beställningar och betalningar eller tillhandahållande av våra tjänster; och för att vidta åtgärder, på din begäran, innan vi ingår ett avtal med dig. HARMAN behandlar också personlig information som är nödvändig för dess legitima skäl enligt följande:

  • Marknadsföring och reklam: Såvida du inte väljer bort det som beskrivs nedan, använder vi din personliga information, i enlighet med tillämplig lag, angående produkter och tjänster som du har beställt, eller som du på annat sätt har visat intresse för, på det sätt som är nödvändigt för att ge dig information om de produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig.
  • Nätverks- och informationssäkerhet, bedrägeriförebyggande åtgärder och rapportering av misstänkta brott: I händelse av ett bedrägeri, en säkerhetsincident eller en misstänkt brottslig handling, undersöker vi personlig information som verkar ha varit kopplad till händelsen vid behov, för att fastställa vad som hände, vidta åtgärder, rapportera till myndigheterna och förhindra att händelsen upprepas.

Automatiserat beslutsfattande: HARMAN använder ibland personlig information som skickas via webbplatsen för att fatta beslut automatiskt. Till exempel kan HARMAN visa annonser och skicka e-postmeddelanden till dig, vilka har innehåll som automatiskt valts utifrån på de produkter du har beställt från oss tidigare. HARMAN kommer dock inte att använda personlig information som lämnats via webbplatsen eller erhållits via våra andra tjänster för automatiserat beslutsfattande såsom profilering, vilket ger rättsliga effekter eller på liknande sätt väsentligt påverkar den registrerade datan.

Förbehåll: HARMAN kommer att behålla din personliga information under den tidsperiod det tar att uppnå det syfte för vilket HARMAN samlade in din personliga information, och så länge därefter som det är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lag. För ytterligare information om lagring av din personliga information, vänligen kontakta privacy@harman.com.

Avsluta prenumeration på e-postmeddelanden: Du kan avbryta eller ändra den kommunikation med e-post som du har valt att ta emot från HARMAN genom att följa instruktionerna i de e-postmeddelanden som du får från oss. Alternativt kan du skicka en e-post till HARMAN på unsubscribe@harman.com med din begäran, ange “Avsluta prenumeration“ i rubriken och vilka e-postadresser du inte vill ska få e-postmeddelanden från HARMAN. Inom en rimlig tidsperiod ska vi se till att sådana e-postadresser tas bort från e-postlistan.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz

Informationen i det här avsnittet, såväl som informationen i avsnittet ovan med titeln “Alla platser utanför USA“ gäller för användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz (kallas gemensamt för “EES“) .

Dataöverföringar över landsgränserna: HARMAN förlitar sig på lämpliga mekanismer för gränsöverskridande dataöverföringar, för att säkerställa attlämpliga skyddsåtgärder finns på plats när vi överför din personliga information. För att styra gränsöverskridande överföring av personlig information från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz har HARMAN implementerat de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen. För överföringar av personlig information från Storbritannien använder Harman Storbritanniens internationella dataöverföringsavtal.

Individuella rättigheter: Individer inom EES har rätt att få tillgång till sin personliga information som samlats in av HARMAN och att begära att HARMAN uppdaterar, korrigerar eller raderar sin personliga information enligt tillämplig lag. Individer inom EES har också rätt att invända mot, eller begränsa, HARMAN:s behandling av deras personliga information. Dessutom har individer inom EES rätt till dataportabilitet avseende deras personliga information.

Individer inom EES kan utöva dessa rättigheter genom HARMAN:s webbplats för dataförfrågan och sekretessförfrågan. HARMAN kommer att svara på en sådan begäran enligt tillämplig dataskyddslag. Om individer inom EES anser att deras personliga information har behandlats i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, har de rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet i det land där de bor, där de arbetar eller där den påstådda överträdelsen inträffade. Individer inom EES har också rätt till att invända mot behandlingen av deras personliga information för HARMAN:s direktmarknadsföring eller legitima intressen via HARMAN:swebbplats för dataförfrågan och sekretessförfrågan

Individer inom EES kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av deras personliga information, där HARMAN kräver deras samtycke som en rättslig grund till behandlandet av deras personliga information, via HARMAN:s webbplats för dataförfrågan och sekretessförfrågan. Varje återkallande kommer endast att gälla prospektivt, och HARMAN kommer att fortsätta att behålla den personliga information som individer inom EES lämnade ifrån sig före återkallelsen av sitt samtycke så länge som tillåts eller krävs enligt tillämplig lag. Dataskyddsombud: HARMAN:s dataskyddsombud i Tyskland är Senior Manager, Health and Safety, och kan nås på privacy@harman.com.​​

Brasilien

Informationen i det här avsnittet, liksom informationen i avsnittet ovan med titeln “Alla platser utanför USA,“ gäller för invånare i Brasilien. Personlig information som samlas in från invånare i Brasilien utanför denna webbplats lagras av HARMAN i Brasilien på adressen: Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, nr 3401, Nova Santa Rita-RS/Brasil 92480-000.

Individuella rättigheter: Invånare i Brasilien har följande rättigheter med avseende på behandlingen av personlig information:

  • rätten att begära bekräftelse på behandlingen av sin personliga information;
  • rätten att begära tillgång till sin personliga information;
  • rätten att begära rättelse och/eller uppdatering av sin personliga information;
  • rätten att begära anonymisering, blockering eller eliminering av sin personliga information, vilken är onödig, överdriven eller blivit behandlad i strid med lagen;
  • rätten att begära överföring av sin personliga information från en tjänsteleverantör till en annan;
  • rätten att begära radering av sin personliga information 10bet casinosom tidigare har behandlats med ditt samtycke;
  • rätten att begära en identifiering av de offentliga och privata enheterna, till vilka företaget har lämnat ut sin personliga information eller med vilka företaget använde en delad databas som innehåller sin personliga information; och
  • rätten att invända mot behandlingen av sin personliga information.

Invånare i Brasilien kan utöva sina integritetsrättigheter genom HARMAN:s webbplats för dataförfrågan och sekretessförfrågan HARMAN kommer att svara på en sådan begäran enligt tillämplig dataskyddslag.

Invånare i Brasilien kan när som helst använda kontaktinformationen ovan för att återkalla sitt samtycke till behandling av deras personliga information, där HARMAN kräver deras samtycke som en rättslig grund för att behandla deras personliga information. Varje återkallande kommer endast att gälla prospektivt, och HARMAN kommer att fortsätta att behålla den personliga information som invånare i Brasilien lämnade ifrån sig före återkallelsen av sitt samtycke så länge som tillåts eller krävs enligt tillämplig lag.

Dataskyddsombud/“Ansvarig person“: HARMAN:s dataskyddsombud i Brasilien, eller “ansvarig person“ för att övervaka behandlingen av personlig information, är företagets IT-koordinator, som kan nås på BrazilPrivacy@harman.com.

Folkrepubliken Kina (PRC)

Informationen i det här avsnittet, liksom informationen i avsnittet ovan med titeln “Alla platser utanför USA,“ gäller för invånare i PRC.

Dataöverföringar över landsgränserna:​ Genom att använda webbplatsen samtycker du till överföring av din personliga information över landsgränserna, såvida du inte återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Innan du överför din personliga information från PRC till någon annanstans utanför PRC, kommer HARMAN att säkerställa att alla nödvändiga överföringsmekanismer finns på plats för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för överföringen av din personliga information till dessa enheter utanför PRC.

Individuella rättigheter: Invånare i PRC har rätt till att: (a) veta hur sin personliga information behandlas; (b) begära tillgång till sin personliga information; (c) begära rättelse av sin personliga information; (d) komplettera ofullständig personlig information; (e) begära radering av sin personliga information; (f) begränsa eller vägra behandlingen av sin personliga information om inte sådan behandling krävs enligt tillämplig lag; (g) begära överföring av sin personliga information till en tredje part; och (h) dra tillbaka sitt samtycke till behandlingen av sin personliga information; (i) begära en förklaring av reglerna för hantering av personliga information i PRC.

Invånare i PRC kan utöva dessa rättigheter genom HARMAN:s webbplats för dataförfrågan och sekretessförfrågan HARMAN kommer att svara på en sådan begäran enligt tillämplig dataskyddslag. Om invånare i PRC anser att deras personliga information har behandlats i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, har de rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Invånare i PRC kan när som helst återkalla sitt samtycke för behandlingen av sin personliga information, där HARMAN kräver deras samtycke som en rättslig grund för att behandla deras personliga information, via HARMAN:s webbplats för dataförfrågan och sekretessförfrågan Varje återkallande kommer endast att gälla prospektivt, och HARMAN kommer att fortsätta att behålla den personliga information som invånare i PRC lämnade ifrån sig före återkallelsen av sitt samtycke så länge som tillåts eller krävs enligt tillämplig lag.

Kalifornien​

Det här avsnittet av integritetsmeddelandet gäller endast konsumenter som är bosatta i delstaten Kalifornien i USA (“Kaliforniska konsumenter“) och det gäller all personlig information om konsumenter i Kalifornien som samlas in eller offentliggörs för affärsändamål av HARMAN.

Meddelande vid insamling för invånare i Kalifornien: HARMAN samlar in den personliga information som anges här, för de syften som anges här, och behåller den under den period som beskrivs här. Vi kan “sälja“ eller “dela“ din information efter hur Kaliforniens lag definierar dessa termer. Vi samlar inte in eller behandlar känslig personlig information i syfte att härleda egenskaper om dig. I den mån du förser företaget med personlig information om andra invånare i Kalifornien är du ansvarig för att lämna detta meddelande till dem.

Information som vi samlar in och vårt affärssyfte för insamlingen:

Under de senaste 12 månaderna har HARMAN använt kategorierna av personlig information som anges här, som vi samlat in från följande källor:

  • Direkt från konsumenter i Kalifornien
  • Från teknikleverantörerna som beskrivs ovan
  • Från de tredjepartstjänsteleverantörer som beskrivs ovan

HARMAN samlade in personlig information från konsumenter i Kalifornien för de angivna affärsändamålen här.

Offentliggörande av personlig information som vi samlar in: Under de senaste 12 månaderna har HARMAN för affärsändamål offentliggjort följande kategorier av personlig information om konsumenter i Kalifornien till följande kategorier av tredje part:​

Kategori av personlig information Kategori av tredje part Affärssyfte för offentliggörande av personliga uppgifter
Kontaktinformation och identifierare
 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av dataanalystjänster, webbplatsleverantörer och e-handelsleverantörer
 • Statliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra parter som krävs enligt lag, inklusive i rättstvister
 • Revision av efterlevnad av policyer och tillämpliga lagar
 • Vid hjälp för att säkerställa säkerhet och integritet
 • Felsökning
 • Kortvarig övergående användning
 • Utförande av tjänster på uppdrag av HARMAN
 • Intern forskning
 • Aktiviteter för att upprätthålla eller förbättra kvaliteten eller säkerheten för en tjänst eller enhet
Internet eller annan elektronisk nätverksaktivitetsinformation
 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av dataanalystjänster och webbplatsleverantörer
 • Revision av efterlevnad av policyer och tillämpliga lagar
 • Vid hjälp för att säkerställa säkerhet och integritet
 • Felsökning
 • Kortvarig övergående användning
 • Utförande av tjänster på uppdrag av HARMAN
 • Intern forskning
 • Aktiviteter för att upprätthålla eller förbättra kvaliteten eller säkerheten för en tjänst eller enhet
Platsinformation
 • Statliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra parter som krävs enligt lag, inklusive i rättstvister
 • Revision av efterlevnad av policyer och tillämpliga lagar
Kommersiell information betalningsinformation (finansiell)
 • Tjänsteleverantörer, inklusive e-handelsleverantör
 • Vid hjälp för att säkerställa säkerhet och integritet
 • Felsökning
 • Kortvarig övergående användning
 • Utförande av tjänster på uppdrag av HARMAN
Sensorisk information
 • Tjänsteleverantörer, inklusive röst-till-text-leverantörer
 • Revision av efterlevnad av policyer och tillämpliga lagar
 • Vid hjälp för att säkerställa säkerhet och integritet
 • Felsökning
 • Kortvarig övergående användning
 • Utförande av tjänster på uppdrag av HARMAN
 • Intern forskning
 • Aktiviteter för att upprätthålla eller förbättra kvaliteten eller säkerheten för en tjänst eller enhet
Produkt- och tjänstanvändningsinformation
 • Tjänsteleverantörer, inklusive leverantörer av dataanalystjänster och webbplatsleverantör
 • Statliga myndigheter, brottsbekämpande myndigheter och andra parter som krävs enligt lag, inklusive i rättstvister
 • Revision av efterlevnad av policyer och tillämpliga lagar
 • Vid hjälp för att säkerställa säkerhet och integritet
 • Felsökning
 • Kortvarig övergående användning
 • Utförande av tjänster på uppdrag av HARMAN
 • Intern forskning
 • Aktiviteter för att upprätthålla eller förbättra kvaliteten eller säkerheten för en tjänst eller enhet​

Försäljning och delning av personlig information: ​Vi “säljer“ inte din personliga information eftersom de flesta skulle förstå den termen, vilket betyder att vi inte offentliggör din personliga information till tredje part i utbyte mot en penningbetalning. Men som brukligt är bland företag som verkar online, kan vi tillåta tredje part att ta emot information om dig via cookies i syfte att analysera och optimera våra tjänster, för att anpassa din onlineupplevelse och tillhandahålla annonser som är mer relevanta för dig och för statistisk forskning och analyser. Dessa aktiviteter kan 10bet casinodefinieras som en “försäljning“ eller “delning“ av personlig information enligt kalifornisk lag.​

Under de senaste 12 månaderna har vi offentliggjort Internet- eller annan elektronisk nätverksaktivitetsinformation, enligt beskrivningen i diagrammet ovan under “Offentliggörande av personlig information som vi samlar in“, till analysleverantörer och nätverksannonsörer, och sådant offentliggörande kan betraktas som en “försäljning“ eller “delning“ av personlig information under kalifornisk lag. Vi lämnar ut denna information för att möjliggöra marknadsföring till dig och att leverera riktad reklam på webbplatsen och i andra interaktioner med företaget online.

Vi har inte, och har ingen faktisk kunskap om att vi har, sålt eller “delat“ personlig information gällande barn under 16 år under de senaste 12 månaderna.

Förbehåll: HARMAN kommer att behålla din personliga information under den tidsperiod det tar att uppnå det syfte för vilket HARMAN samlade in din personliga information, och så länge därefter som det är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lag. För ytterligare information om lagring av din personliga information, vänligen kontakta privacy@harman.com.

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien:

Rätt till information

Kaliforniens konsumenter har rätt att skicka in en verifierbar begäran om att få kunskap om:

 • de kategorier och specifika delar av personlig information som HARMAN har samlat in om dem;
 • de kategorier av källor från vilka HARMAN samlade in personlig information;
 • de kategorier av personlig information som HARMAN sålde eller offentliggjorde till en tredje part (förutom en tjänsteleverantör) för affärsändamål och de kategorier av mottagare av denna information; och
 • HARMAN:s affärssyften för insamling, användning, offentliggörande eller försäljning av den personliga informationen.

Rätt till radering
Konsumenter i Kalifornien har rätt att skicka in en verifierbar begäran om radering av deras personliga information som HARMAN har samlat in från konsumenten.

Rätt till korrigering
Konsumenter i Kalifornien har rätt att skicka in en verifierbar begäran om rättelse av felaktig personlig information som HARMAN upprätthåller om konsumenten.

Rätt att välja bort försäljning och delning
Kaliforniska konsumenter har rätt att välja bort (a) försäljningen av deras personliga information och (b) offentliggörandet av deras personliga information till tredje part för beteendebaserad reklam över flera sammanhang. Denna rättighet kan också utövas via en webbläsarinställning eller ett tillägg för att kommunicera din preferens att automatiskt välja bort försäljning och delning av din personliga information. Vi respekterar din rätt att avanmäladig från försäljning och delning av din personliga information som signaleras av en universell opt-out-signal eller Global Privacy Control (“GPC“). För att aktivera GPC, kan du besöka sidan Global Privacy Control på https://globalprivacycontrol.org. Om du laddar ner en webbläsare eller ett tillägg som stöds och utövar dina integritetsrättigheter med GPC, kommer vi att stänga av vissa tredjepartscookies på vår webbplats efter att vår webbplats har upptäckt en GPC-signal. Men om du besöker vår webbplats från en annan enhet eller från en annan webbläsare på samma enhet, måste du välja bort eller använda en signal för att välja bort preferenser för den webbläsaren och/eller enheten.

Utöva dina integritetsrättigheter i Kalifornien
HARMAN kommer att svara på en begäran om rätt till information, radering, och korrigering i enlighet med tillämplig lag om vi kan verifiera identiteten på den person som skickar in begäran. Kaliforniens konsumenter eller deras auktoriserade ombud kan utöva dessa rättigheter på följande sätt:

HARMAN:s policy för icke-diskriminering
Kaliforniska konsumenter har rätt att inte bli föremål för diskriminerande behandling av HARMAN för att de utövar sina integritetsrättigheter enligt California Consumer Privacy Act, och HARMAN kommer inte att diskriminera på grundval av det. HARMAN kan dock debitera en kalifornisk konsument ett annat pris eller en annan avgift eller tillhandahålla en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster om skillnaden står i rimlig proportion till värdet som tillhandahålls den kaliforniska konsumenten genom konsumentens personliga information. Om HARMAN gör det, kommer de att förse konsumenterna med alla meddelanden som krävs enligt lag.

Invånare i Kalifornien som använder webbplatsen kan begära att vi tillhandahåller viss information om vårt offentliggörande av din personliga information till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål. Du kan ställa en sådan begäran via e-post till privacy@harman.com.

Frågor
Konsumenter i Kalifornien som har frågor om något i detta integritetsmeddelande kan kontakta HARMAN på privacy@harman.com eller 1 (877) 871-6755.

Hur vi verifierar din förfrågan

När du framställer en begäran om information, en begäran om radering, eller en begäran om korrigering, tillämpar vi följande process för att verifiera din identitet:

 • Steg 1: Verifieringsmail: HARMAN kommer att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angav för att registrera dig för våra tjänster. Läs gärna igenom detta e-postmeddelande, fyll i verifieringskriterierna och, när det är klart, skicka tillbaka ett svarsmeddelande till HARMAN. De nödvändiga kriterierna beskrivs nedan:
  • Läs igenom e-postmeddelandet som du får från HARMAN. I e-postmeddelandet kommer vi att be dig svara med minst två uppgifter för att verifiera din identitet, beroende på vilken typ av förfrågan du ställt och känsligheten runt den information som är föremål för din förfrågan.
  • Svara på e-postmeddelandet och förse oss med minst två (och i vissa fall tre) uppgifter, HARMAN kommer att matcha informationen som du lämnar med den information som företaget redan har om dig. HARMAN kommer endast att använda den information som du tillhandahåller i syftet att verifiera din identitet.
  • Bekräfta vår sammanfattning av de åtgärder som du vill att vi ska vidta (t.ex. “radera min personliga information“).
  • Skicka ditt svarsmail tillbaka till den ursprungliga avsändaren med ovanstående svar för att verifiera att du äger e-postadressen.
 • Steg 2: Efter att ha mottagit ovanstående information och bekräftat din identitet, kommer vi att vidta åtgärder för att uppfylla begäran. I händelse av den osannolika situation att du lämnar in en begäran om information, en begäran om radering, eller en begäran om korrigering, och HARMAN inte har din e-postadress, kommer vi att utföra de steg som anges ovan via telefon. Om vi inte kan verifiera din identitet med en tillräckligt hög säkerhetsnivå för att svara på din begäran, kommer vi att meddela dig omedelbart och förklara varför vi inte kan verifiera din identitet.

Ändringar av detta integritetsmeddelande

Om vi ändrar detta integritetsmeddelande kommer vi att lägga upp dessa ändringar på den här sidan och uppdatera datumet för integritetsmeddelandet ovan med “senast uppdaterat“. Om vi väsentligt ändrar detta integritetsmeddelande på ett sätt som påverkar hur vi använder eller offentliggör din personliga information, kommer vi att tillhandahålla ett framträdande meddelande om sådana ändringar och ikraftträdandedatumet för ändringarna innan vi genomför dem.​