10bet sportsbook review

We want you to understand what data we collect and use.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Międzynarodowe Oświadczenie o ochronie prywatności HARMAN

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024 r.​

HARMAN International Industries, Inc. („HARMAN” lub „Firma”) ceni Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich Danych Osobowych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy, przechowujemy, udostępniamy i chronimy Dane Osobowe udostępniane przez Ciebie podczas korzystania z naszych produktów i rozwiązań, korzystania ze strony internetowej HARMAN lub aplikacji mobilnej, z których uzyskujesz dostęp do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności („Witryna”), lub w trakcie innych interakcji z Firmą. Na potrzeby niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności „Dane Osobowe” oznaczają informacje dotyczące Ciebie jako identyfikowalnej osoby fizycznej, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z innych formatów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W tym celu prosimy o kontakt pod adresemprivate@harman.com (prywatność@harman.com)  .​

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano następujące kwestie:

 • 10bet app download
  • Dane Osobowe, które od Ciebie zbieramy
  • Dane Osobowe, które gromadzimy za pomocą technologii w naszej witrynie
  • Dane 10bet casinoOsobowe, które otrzymujemy od stron trzecich
 • Informacje specyficzne dla regionu
  • Wszystkie lokalizacje poza terytorium Stanów Zjednoczonych
  • Europejski Obszar Gospodarczy, Wielka Brytania i Szwajcaria
  • Brazylia
  • Chińska Republika Ludowa
  • Kalifornia

Dane Osobowe, które gromadzimy

Dane Osobowe, które od Ciebie zbieramy

HARMAN może zbierać Twoje Dane Osobowe, gdy korzystasz z tej Witryny; korzystasz z naszych produktów lub rozwiązań motoryzacyjnych; rejestrujesz swój produkt HARMAN; spotykasz się z naszą Firmą podczas targów, konferencji lub osobiście w trakcie innego wydarzenia; lub kiedy kontaktujesz się z Firmą (w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności określamy to zbiorczo jako „Usługi”). Dane Osobowe, które możemy gromadzić, zależą od Usług, z których korzystasz. Kategorie Danych Osobowych, które gromadzimy, mogą obejmować:

 • Dane kontaktowe i identyfikatory: W tym Twoje imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres e-mail; numer telefonu; unikalny identyfikator internetowy; adres protokołu internetowego („Adres IP”); nazwę konta i datę urodzenia.
 • Dane logowania: W tym nazwę użytkownika i hasło, których używasz do uzyskiwania dostępu do witryny internetowej HARMAN i innych Usług.
 • Informacja o płatności: W tym metodę płatności; numer konta bankowego; numer karty debetowej, numer karty kredytowej, CVV/CID i datę ważności; adres rozliczeniowy.
 • Informacje lokalne: W tym informacje o geolokalizacji zbierane podczas korzystania z niektórych Usług.
 • Informacje o korzystaniu z produktów i usług: W tym nazwę produktu, numer seryjny, miejsce zakupu, informacje o użytkowaniu produktu, kolor i wersję; oraz recenzje produktów i informację o gwarancji.
 • Informacje o historii zakupów: W tym nazwy zakupionych produktów, miejsce(a) zakupu i cenę produktu(ów).
 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej: W tym strony odwiedzone w witrynach HARMAN i kliknięte linki; adres IP; informacje lokalne; preferencje językowe; i interakcje z reklamami.
 • Informacje biometryczne: W tym nagrania głosu, z których można wyodrębnić wzorzec identyfikatora, taki jak zapis głosu; dane dotyczące snu i zdrowia, które zawierają informacje identyfikujące; i dane odcisków palców.
 • Informacje sensoryczne: W tym informacje dźwiękowe, wizualne, termiczne lub podobne, które mogą być połączone lub powiązane z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym.
 • Inne informacje, które podajesz: W tym Dane Osobowe związane z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług. Obejmuje to również datę/godzinę korzystania z naszych Usług, czas korzystania z naszych Usług lub powód, dla którego korzystałeś(aś) z naszych Usług.

Uwaga dotycząca wrażliwych Danych Osobowych: HARMAN nie wnioskuje o Twoich cechach charakterystycznych na podstawie wrażliwych Danych Osobowych. Wykorzystujemy wrażliwe Dane Osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług lub dostarczenia towarów, jakich przeciętna osoba mogłaby zasadnie oczekiwać, poszukując tych towarów lub usług, w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i integralności, krótkoterminowego i tymczasowego użytkowania, aby zachować jakość naszych produktów i usług lub w innych celach dozwolonych przez obowiązujące prawo.

Dane Osobowe, które gromadzimy za pomocą technologii wnaszej Witrynie

Do gromadzenia informacji korzystamy z technologii, aby móc lepiej Ci służyć. Gdy uzyskujesz dostęp do Witryny i z niej korzystasz, firma HARMAN oraz, w niektórych przypadkach, nasi zewnętrzni dostawcy usług, zbierają informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższy link: Polityka Cookies. ​

Dane Osobowe, które otrzymujemy od stron trzecich

W zależności od usług, z których korzystasz, HARMAN może również zbierać informacje o Tobie od osób trzecich, w tym od:

 • Usługodawców: W tym od naszego podmiotu przetwarzającego płatności za pośrednictwem witryny internetowej, firm, z którymi współpracujemy w zakresie obsługi naszych produktów, a także organizatorów naszych konferencji i targów branżowych.

 • Dostawców: W tym firm sprzedających nasze produkty.

 • Producentów oryginalnego wyposażenia („OEM”): W tym firm, które korzystają z naszych produktów w swoich pojazdach.

Cele, dla których zbieramy i wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe

HARMAN może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • Świadczenie naszych Usług
 • Doskonalanie naszych Usług
 • Marketing naszych Usług, w tym komunikowanie się z Tobą na ich temat
 • Weryfikacja Twojej tożsamości
 • Rejestracja użytkowników do akcji promocyjnych i na wydarzenia HARMAN
 • Odpowiadanie na pytania i wątpliwości dotyczące pomocy technicznej
 • Kontaktowanie się z użytkownikami w celach marketingowych, reklamowych i sprzedażowych
 • Odpowiadanie na pytania i opinie
 • Przeprowadzanie badań i analiz rynku
 • Prowadzenie badań wewnętrznych na rzecz rozwoju technologicznego
 • Ciągła ocena i ulepszanie doświadczenia użytkownika online
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji
 • Zapobieganie oszustwom
 • Zezwolenie na dostęp do naszych obiektów
 • Zgłaszanie podejrzeń o popełnienie przestępstwa
 • Zgodność z prawem lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy HARMAN, naszych użytkowników lub innych osób

Kiedy udostępniamy Twoje Dane Osobowe

Oto niektóre sytuacje i podmioty, którym udostępniamy Twoje Dane Osobowe: ​

 • Zewnętrzni usługodawcy: Udostępnimy Twoje Dane Osobowe zewnętrznym usługodawcom na podstawie umowy z firmą HARMAN, aby pomogli nam świadczyć usługi na Twoją rzecz. Poniżej znajduje się kilka przykładów rodzajów zewnętrznych dostawców usług, którym ujawniamy Twoje Dane Osobowe, oraz celów, dla których to robimy:

  • Analityka danych: Zatrudniamy zewnętrznych dostawców usług, którzy pomagają nam w przeprowadzaniu analiz danych, w tym analiz dotyczących Twoich interakcji z Witryną. Na przykład Google Analytics może śledzić, jakie strony odwiedzają użytkownicy w Witrynie i jak długo na nich pozostają, aby określić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny.

  • Porada prawna: Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe prawnikowi w procesie uzyskiwania porady prawnej.

  • Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane: Kiedy kupujesz produkty w naszej Witrynie lub kontaktujesz się z naszymi lokalnymi usługodawcami w niektórych krajach, korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających zamówienia i płatności. Z usług zewnętrznych dostawców korzystamy także przy organizacji konferencji i targów HARMAN.

  • Platformy reklamowe: Możemy ujawnić fakt, że odwiedziłeś(aś) Witrynę sieciom reklamowym, aby mogły wyświetlać reklamy HARMAN na innych stronach internetowych i platformach, z których korzystasz. Usługi te mogą pomóc nam w dostosowaniu reklam, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, w oparciu o Twoje korzystanie z Witryny, a także w gromadzeniu i wykorzystywaniu w inny sposób danych na temat Twojego korzystania z Witryny.​​​​

Od tych 10bet casinozewnętrznych dostawców usług wymagamy, na podstawie pisemnej umowy, zapewnienia należytego zabezpieczenia Twoich Danych Osobowych, w sposób podobny do tego, w który sami je zabezpieczamy.

 • Wymagane udostępnienia: Możemy zostać zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych w postępowaniu sądowym; w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu, wniosek o ujawnienie informacji cywilnych lub inny proces prawny; lub w inny sposób wymagany przez prawo.
 • Zgodność z prawem i zabezpieczenia: Możemy udostępnić Twoje Dane Osobowe, jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu zapewnienia zgodności z prawem lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy HARMAN, naszych użytkowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę Danych Osobowych z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
 • Transakcje korporacyjne: Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia i przekazania Twoich Danych Osobowych:
  • W związku z fuzją, konsolidacją, upadłością, sprzedażą zasadniczo wszystkich naszych członkowskich udziałów lub aktywów lub w związku z innymi zmianami korporacyjnymi, w tym z potencjalnym nabywcom.
  • Kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi Witryny lub bazy danych.

Jak chronimy Twoje Dane Osobowe

Bezpieczeństwo i poufność Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne. Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje Dane Osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem oraz niewłaściwym wykorzystaniem.

Na przykład używamy protokołu szyfrowania Transport Layer Security (TLS) w celu ochrony formularzy gromadzenia danych w naszej Witrynie. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich Danych Osobowych. Tylko pracownicy, którzy potrzebują Twoich Danych Osobowych do wykonania określonej pracy (na przykład w charakterze przedstawiciela obsługi klienta) mają do nich dostęp. Pracownicy mający dostęp do Danych Osobowych są informowani na bieżąco o naszych praktykach w zakresie bezpieczeństwa i prywatności.

Z Twojej strony ważne jest, aby chronić hasło i komputer przed nieautoryzowanym dostępem. Pamiętaj o zamknięciu przeglądarki po zakończeniu wizyty w Witrynie. Należy pamiętać, że pomimo naszych uzasadnionych wysiłków żaden środek bezpieczeństwa nie jest doskonały ani nienaruszalny, dlatego nie możemy zagwarantować pełni bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych.

Informacje specyficzne dla regionu

Wszystkie lokalizacje poza terytorium Stanów Zjednoczonych

Dane Osobowe gromadzone przez firmę HARMAN za pośrednictwem tej Witryny są pobierane na serwer utrzymywany przez firmę HARMAN w Stanach Zjednoczonych. Siedziba HARMAN mieści się pod adresem 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT 06901 w Stanach Zjednoczonych.

Ponieważ HARMAN jest firmą globalną z oddziałami na całym świecie, miejsce, w którym HARMAN przechowuje Dane Osobowe zebrane od Ciebie poza tą Witryną – na przykład, gdy kontaktujesz się z nami lub bezpośrednio wchodzisz w interakcję z firmą HARMAN na targach lub konferencjach — zależy od Twojego kraju zamieszkania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresemprivacy@harman.com (prywatność@harman.com).

Transgraniczne przekazywanie danych: W celu świadczenia naszych Usług może zaistnieć potrzeba uzyskania dostępu do Twoich Danych Osobowych przez nasze podmioty na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Przed przekazaniem Twoich Danych Osobowych do któregokolwiek z naszych podmiotów na całym świecie, HARMAN upewni się, że działają wszystkie wymagane mechanizmy przekazywania danych, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazania Twoich Danych Osobowych.

Podstawy prawne  przetwarzania: HARMAN przetwarza Twoje Dane Osobowe za Twoją zgodą i zgodnie z wymogami prawa. W stosownych przypadkach HARMAN przetwarza Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich umów z Tobą – na przykład podczas przetwarzania Twoich zamówień i płatności lub świadczenia naszych Usług; oraz do podjęcia kroków, aby zawrzeć na Twój wniosek umowę. HARMAN przetwarza również Dane Osobowe, jeśli jest to konieczne dla uzasadnionych interesów Firmy w następujących przypadkach:

  • ​​​Marketing i reklama: O ile nie zrezygnujesz z udostępniania i przetwarzania swoich Danych Osobowych w sposób opisany poniżej, będziemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem, związane z zamówionymi przez Ciebie produktami i usługami lub produktami i usługami, którymi w inny sposób wykazałeś(aś) zainteresowanie, w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci informacji o tych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

  • Bezpieczeństwo sieci i informacji, zapobieganie oszustwom i zgłaszanie podejrzeń o popełnienie przestępstwa: W przypadku oszustwa, incydentu związanego z bezpieczeństwem lub podejrzenia czynu przestępczego sprawdzamy Dane Osobowe, które wydają się być powiązane z incydentem, w zakresie niezbędnym do ustalenia, co się stało, naprawienia tego, zgłoszenia władzom i zapobieżenia ponownemu wystąpieniu.

​Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Firma HARMAN czasami wykorzystuje Dane Osobowe przesłane za pośrednictwem Witryny do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Na przykład HARMAN może wyświetlać reklamy i wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail zawierające treści wybrane automatycznie na podstawie produktów zamówionych przez Ciebie w przeszłości. Jednakże HARMAN nie będzie wykorzystywać Danych Osobowych przesłanych za pośrednictwem Witryny lub uzyskanych za pośrednictwem naszych innych Usług do zautomatyzowanego podejmowania decyzji takiego jak profilowanie, które wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób znacząco wpływa na podmiot, którego dane dotyczą.

Przechowywanie: HARMAN będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe przez okres potrzebny do osiągnięcia celu, dla którego zebraliśmy Twoje Dane Osobowe, a następnie tak długo, jak jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przechowywania Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: privacy@harman.com (prywatność@harman.com). ​

Rezygnacja z subskrypcji e-mail:  Możesz anulować lub zmodyfikować wybrany sposób komunikacji e-mail od firmy HARMAN, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomościach e-mail od nas. W tym celu możesz także wysłać e-mail do firmy HARMAN na adres unsubscribe@harman.com (anuluj@harman.com)​ z prośbą o rezygnację, wpisując w nagłówku wiadomości „Anuluj subskrypcję” oraz podając adresy e-mail, na które nie chcesz dłużej otrzymywać wiadomości e-mail od firmy HARMAN. W rozsądnym terminie zadbamy o to, aby subskrypcja naszych wiadomości e-mail na te adresy została anulowana.​

Europejski Obszar Gospodarczy, Wielka Brytania i Szwajcaria

Informacje zawarte w tej sekcji, a także informacje w powyższej sekcji zatytułowanej „Wszystkie lokalizacje poza terytorium Stanów Zjednoczonych” dotyczą użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (zwanych łącznie „EOG”) .

Transgraniczne przekazywanie danych: HARMAN korzysta ze stosownych środków transgranicznego przekazywania danych,aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje Dane Osobowe. Aby zarządzać transgranicznym przekazywaniem Danych Osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, firma HARMAN wdrożyła Standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską. W przypadku przesyłania Danych Osobowych z Wielkiej Brytanii firma Harman korzysta z brytyjskiej Międzynarodowej umowy o przekazywaniu danych.

Indywidualne prawa: Osoby zamieszkujące EOG mają prawo dostępu do swoich Danych Osobowych zgromadzonych przez firmę HARMAN oraz do zażądania, by firma HARMAN zaktualizowała, poprawiła lub usunęła ich Dane Osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Osoby zamieszkujące EOG mają również prawo sprzeciwić się lub ograniczyć przetwarzanie ich Danych Osobowych przez firmę HARMAN. Ponadto osoby zamieszkujące EOG mają prawo do przenoszenia danych dotyczących ich Danych Osobowych. 

Osoby fizyczne zamieszkujące EOG mogą korzystać z tych praw za pośrednictwem Witryny internetowej zawierającej zapytania o dane i żądania dotyczące prywatności firmy Harman. HARMAN odpowie na takie zapytania zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. Jeśli mieszkaniec EOG uważa, iż jego lub jej Dane Osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, ma prawo złożyć skargę do lokalnego urzędu ochrony danych w miejscu, w którym mieszka, pracuje lub w którym doszło do domniemanego naruszenia. Osoby zamieszkujące EOG mają również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub uzasadnionych interesów firmy HARMAN za pośrednictwem Witryny internetowej zawierającej zapytania o dane i żądania dotyczące prywatności firmy Harman.

Osoby zamieszkujące EOG mogą w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, jeżeli firma HARMAN wymaga ich zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania ich Danych Osobowych, w dowolnym momencie za pośrednictwem Witryny internetowej zawierającej zapytania o dane i żądania dotyczące prywatności. Każde wycofanie zgody będzie miało zastosowanie jedynie w przyszłości, a firma HARMAN będzie nadal przechowywać Dane Osobowe przekazane przez osoby zamieszkujące EOG przed wycofaniem przez nie zgody tak długo, jak jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.

Inspektor ochrony danych:Inspektorem ochrony danych firmy HARMAN w Niemczech jest starszy menedżer ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, z którym można się skontaktować pod adresemprivacy@harman.com (prywatność@harman.com).

Brazylia

Informacje zawarte w tej sekcji, a także informacje w powyższej sekcji zatytułowanej „Wszystkie lokalizacje poza terytorium Stanów Zjednoczonych” dotyczą mieszkańców Brazylii. Dane Osobowe zebrane od mieszkańców Brazylii poza tą Witryną są przechowywane przez firmę HARMAN w Brazylii, pod adresem Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, n° 3401, Nova Santa Rita-RS/Brasil 92480-000.

Indywidualne prawa: Mieszkańcy Brazylii mają następujące prawa w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych:

  • prawo do zażądania potwierdzenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;
  • prawo do zażądania dostępu do swoich Danych Osobowych;
  • prawo do zażądania poprawienia lub aktualizacji swoich Danych Osobowych;
  • prawo do zażądania anonimizacji, zablokowania lub usunięcia Danych Osobowych, które są niepotrzebne, nadmierne 10bet sportsbook reviewlub przetwarzane z naruszeniem prawa;
  • prawo do zażądania przeniesienia swoich Danych Osobowych od jednego usługodawcy do innego;
  • prawo do zażądania usunięcia Danych Osobowych przetwarzanych wcześniej za ich zgodą;
  • prawo do zażądania identyfikacji podmiotów publicznych i prywatnych, którym Firma ujawniła ich Dane Osobowe lub z którymi Firma korzystała ze wspólnej bazy danych zawierającej ich Dane Osobowe; oraz
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych Osobowych.

​​​​Mieszkańcy Brazylii mogą korzystać ze swoich praw do prywatności za pośrednictwem Witryny internetowej zawierającej zapytania o dane i żądania dotyczące prywatności firmy Harman. HARMAN odpowie na takie wnioski zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych.

Mieszkańcy Brazylii mogą w dowolnym momencie skorzystać z powyższych danych kontaktowych, aby wycofać swoją zgodę na przetwarzanie ich Danych Osobowych, jeżeli HARMAN wymaga ich zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania ich Danych Osobowych. Każde wycofanie zgody będzie miało zastosowanie wyłącznie w przyszłości, a HARMAN będzie nadal przechowywać Dane Osobowe przekazane przez mieszkańców Brazylii przed wycofaniem zgody tak długo, jak jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.

Inspektor ochrony danych / "Osoba odpowiedzialna": Inspektorem ochrony danych firmy HARMAN w Brazylii, czyli „Osobą odpowiedzialną” za nadzorowanie przetwarzania Danych Osobowych, jest koordynator IT Firmy, z którym można się skontaktować pod adresem BrazilPrivacy@harman.com (prywatnośćBrazylia@harman.com).

Chińska Republika Ludowa (ChRL)

Informacje zawarte w tej sekcji, a także informacje w powyższej sekcji zatytułowanej „Wszystkie lokalizacje poza terytorium Stanów Zjednoczonych” dotyczą mieszkańców ChRL.

Transgraniczne przekazywanie danych: ​ Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na transgraniczne przekazywanie swoich Danych Osobowych, chyba że wycofasz tę zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Przed przekazaniem Twoich Danych Osobowych z ChRL do innego miejsca poza ChRL HARMAN upewni się, że istnieją wszystkie wymagane mechanizmy przekazania, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony w przypadku przekazywania Twoich Danych Osobowych do tych podmiotów poza ChRL.

Indywidualne prawa: Mieszkańcy ChRL mają prawo: (a) wiedzieć, w jaki sposób przetwarzane są ich Dane Osobowe; (b) poprosić o dostęp do swoich Danych Osobowych; (c) zażądać poprawienia swoich Danych Osobowych; (d) uzupełnić niekompletne Dane Osobowe; (e) zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych; (f) ograniczyć lub odmówić przetwarzania swoich Danych Osobowych, chyba że takie przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo; (g) zażądać przekazania swoich Danych Osobowych stronie trzeciej; oraz (h) wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych; (i) poprosić o wyjaśnienie zasad postępowania z Danymi Osobowymi obowiązujących w ChRL.

Mieszkańcy ChRL mogą korzystać z tych praw za pośrednictwem Witryny internetowej zawierającej zapytania o dane i żądania dotyczące prywatności firmy Harman. HARMAN odpowie na takie wnioski zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. Jeżeli mieszkańcy ChRL uważają, że ich Dane Osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, mają prawo złożyć skargę do organu ochrony danych.

Mieszkańcy ChRL mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie ich Danych Osobowych, jeżeli HARMAN wymaga takiej zgody jako podstawy prawnej przetwarzania ich Danych Osobowych, w dowolnym momencie za pośrednictwem Witryny internetowej zawierającej zapytania o dane i żądania dotyczące prywatności firmy Harman. Każde wycofanie zgody będzie miało zastosowanie wyłącznie w przyszłości, a firma HARMAN będzie nadal przechowywać Dane Osobowe przekazane przez mieszkańców ChRL przed wycofaniem zgody tak długo, jak jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo.

Kalifornia​

Niniejsza część Oświadczenia o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie konsumentów będących rezydentami stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych („Konsumenci z Kalifornii”) i ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Konsumentów z Kalifornii zebranych lub ujawnionych w celach biznesowych przez firmę HARMAN.

Uwaga dotycząca gromadzenia danych dla mieszkańców Kalifornii:

HARMAN gromadzi wymienione tutaj Dane Osobowe dla opisanych tutaj celów i przechowuje je przez okres tu wskazany. Możemy „sprzedawać” lub „udostępniać” Twoje dane zgodnie z definicją tych terminów przez prawo stanu Kalifornia. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy wrażliwych Danych Osobowych w celu ustalenia Twoich cech charakterystycznych. W zakresie, w jakim przekazujesz Firmie Dane Osobowe innych mieszkańców Kalifornii, to Ty odpowiadasz za przekazanie im niniejszego oświadczenia.

Informacje, które zbieramy, i nasz cel biznesowy gromadzenia danych:

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma HARMAN korzystała z kategorii Danych Osobowych wymienionych Tutaj , zebranych z następujących źródeł:

  • Bezpośrednio od Konsumentów z Kalifornii
  • Od dostawców technologii wymienionych powyżej
  • Od 10bet casinozewnętrznych dostawców usług wymienionych powyżej

Firma HARMAN zebrała Dane Osobowe Konsumentów z Kalifornii w celach biznesowych wymienionych​tutaj​

Udostępnianie gromadzonych przez nas Danych Osobowych: W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma HARMAN udostępniła następujące kategorie Danych Osobowych Konsumentów z Kalifornii następującym kategoriom stron trzecich w celach biznesowych:​

Kategoria Danych Osobowych Kategoria strony trzeciej Cel biznesowy udostępnienia
Informacje kontaktowe i identyfikatory
 • Dostawcy usług, w tym dostawcy usług analizy danych, dostawcy witryn internetowych i dostawcy handlu elektronicznego
 • Agencje rządowe, organy ścigania i inne strony wymagane przez prawo, w tym w sporach sądowych
 • Audyt zgodności z politykami i obowiązującymi przepisami
 • Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności danych
 • Debugowanie
 • Krótkotrwałe, przejściowe zastosowanie
 • Wykonywanie usług w imieniu HARMAN
 • Badania wewnętrzne
 • Działania mające na celu utrzymanie lub poprawę jakości lub bezpieczeństwa usługi lub urządzenia
Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej
 • Dostawcy usług, w tym dostawcy usług analizy danych i dostawcy stron internetowych
 • Audyt zgodności z politykami i obowiązującymi przepisami
 • Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności daych
 • Debugowanie
 • Krótkotrwałe, przejściowe zastosowanie
 • Wykonywanie usług w imieniu HARMAN
 • Badania wewnętrzne
 • Działania mające na celu utrzymanie lub poprawę jakości lub bezpieczeństwa usługi lub urządzenia
Informacje lokalne
 • Agencje rządowe, organy ścigania i inne strony wymagane przez prawo, w tym w sporach sądowych
 • Audyt zgodności z politykami i obowiązującymi przepisami
Informacje handlowe Informacje dotyczące płatności (finansowe)
 • Dostawcy usług, w tym dostawcy handlu elektronicznego
 • Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności daych
 • Debugowanie
 • Krótkotrwałe, przejściowe zastosowanie
 • Wykonywanie usług w imieniu HARMAN
Informacje sensoryczne
 • Dostawcy usług, w tym dostawcy konwersji głosu na tekst
 • Audyt zgodności z politykami i obowiązującymi przepisami
 • Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności daych
 • Debugowanie
 • Krótkotrwałe, przejściowe zastosowanie
 • Wykonywanie usług w imieniu HARMAN
 • Badania wewnętrzne
 • Działania mające na celu utrzymanie lub poprawę jakości lub bezpieczeństwa usługi lub urządzenia
Informacje o korzystaniu z produktów i usług
 • Dostawcy usług, w tym dostawcy usług analizy danych i dostawca stron internetowych
 • Agencje rządowe, organy ścigania i inne strony wymagane przez prawo, w tym w sporach sądowych
 • Audyt zgodności z politykami i obowiązującymi przepisami
 • Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności daych
 • Debugowanie
 • Krótkotrwałe, przejściowe zastosowanie
 • Wykonywanie usług w imieniu HARMAN
 • Badania wewnętrzne
 • Działania mające na celu utrzymanie lub poprawę jakości lub bezpieczeństwa usługi lub urządzenia​

Sprzedaż i udostępnianie Danych Osobowych: Nie „sprzedajemy" Twoich Danych Osobowych w powszechnym rozumieniu, co oznacza, że nie udostępniamy Twoich Danych Osobowych jakiejkolwiek osobie trzeciej w zamian za zapłatę. Jednakże, zgodnie z powszechną praktyką wśród firm działających online, możemy pozwolić stronom trzecim na otrzymywanie informacji o Tobie za pomocą plików cookies w celu analizy i optymalizacji naszych usług, personalizacji Twoich doświadczeń online i proponowania reklam, które są dla Ciebie bardziej odpowiednie, a także do badań statystycznych i analiz. Działania te można zdefiniować jako „sprzedaż" lub „udostępnianie" Danych Osobowych zgodnie z prawem stanu Kalifornia.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy udostępniliśmy informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, jak opisano w tabeli powyżej w części „Ujawnianie gromadzonych przez nas Danych Osobowych", dostawcom usług analitycznych i reklamodawcom online, a takie ujawnienie może zostać uznane za „sprzedaż" lub „udostępnianie" Danych Osobowych na mocy prawa stanu Kalifornia. Udostępniamy te informacje, aby umożliwiać promowanie usług i produktów oraz dostarczać ukierunkowane reklamy w Witrynie oraz w innych interakcjach online z naszą Firmą. 

​Nie sprzedaliśmy i nie posiadamy żadnej wiedzy o tym, abyśmy sprzedali lub „udostępnili" Dane Osobowe dzieci poniżej 16 roku życia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przechowywanie: HARMAN przechowa Twoje Dane Osobowe przez określony czas potrzebny do osiągnięcia celu, dla którego zebraliśmy Twoje Dane Osobowe, a następnie tak długo, jak jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo. By otrzymać dodatkowe informacje o przechowywaniu Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@harman.com (prywatność@harman.com).

Twoje prawa dotyczące prywatności w Kalifornii:

Prawo do informacji

Konsumenci w Kalifornii mają prawo złożyć formalny wniosek o udzielenie informacji na temat:

 • Kategorii i konkretnych Danych Osobowych, które firma HARMAN zebrała na ich temat;
 • Celów biznesowych gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub sprzedaży Danych Osobowych przez firmę HARMAN.
 • Kategorii Danych Osobowych, które firma HARMAN sprzedała lub ujawniła stronie trzeciej (innej niż usługodawca) w celach biznesowych oraz kategorii odbiorców tych informacji; oraz
 • Kategorii źródeł, z których firma HARMAN zebrała te Dane Osobowe;

Prawo do usunięcia

Konsumenci z Kalifornii mają prawo złożyć formalny wniosek o usunięcie Danych Osobowych, które firma HARMAN zebrała od Konsumenta.

Prawo do poprawiania

Konsumenci z Kalifornii mają prawo złożyć formalny wniosek o poprawienie nieprawidłowych Danych Osobowych przechowywanych przez firmę HARMAN o Konsumencie.

Prawo do rezygnacji ze sprzedaży i udostępniania

Konsumenci z Kalifornii mają prawo zrezygnować ze (a) sprzedaży swoich Danych Osobowych oraz (b) ujawnienia ich Danych Osobowych stronom trzecim na potrzeby wielokontekstowej reklamy behawioralnej. Z tego prawa można również skorzystać za pośrednictwem ustawień lub rozszerzenia przeglądarki, aby poinformować o swoich preferencjach dotyczących automatycznej rezygnacji ze sprzedaży i udostępniania swoich Danych Osobowych. Szanujemy Twoje prawo do rezygnacji ze sprzedaży i udostępniania Twoich Danych Osobowych, zgodnie z ustawieniami sygnału rezygnacji na stronie lub w globalnej kontroli prywatności („GPC”).  Aby włączyć GPC, możesz odwiedzić stronę globalnej kontroli prywatności pod adresem https://globalprivacycontrol.org. Jeśli pobierzesz obsługiwaną przeglądarkę lub rozszerzenie i skorzystasz ze swoich praw do prywatności za pośrednictwem GPC, wyłączymy niektóre pliki cookie stron trzecich na naszej witrynie internetowej, gdy nasza witryna wykryje sygnał GPC.  Jeśli jednak odwiedzasz naszą witrynę internetową z poziomu innego urządzenia lub z innej przeglądarki na tym samym urządzeniu, musisz zrezygnować lub użyć sygnału rezygnacji właściwego dla tej przeglądarki lub urządzenia. 

Korzystanie ze swoich praw do prywatności w Kalifornii

HARMAN odpowie na wnioski o przedstawienie, usunięcieoraz poprawienie Danych Osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli będziemy mogli poprawnie zweryfikować tożsamość osoby składającej taki wniosek. Konsumenci z Kalifornii lub ich upoważnieni przedstawiciele mogą korzystać z tych praw w następujący sposób:

Polityka niedyskryminacji HARMAN
Konsumenci w Kalifornii mają prawo do równego i sprawiedliwego traktowania przez firmę HARMAN w związku z korzystaniem z ich praw do prywatności zgodnie z Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów, a firma HARMAN nie będzie dyskryminować ich z tego powodu. Jednakże HARMAN może zaoferować Konsumentowi z Kalifornii inną cenę lub stawkę lub zapewnić inny poziom lub jakość towarów lub usług, jeśli różnica jest w uzasadniony sposób powiązana z wartością przekazaną Konsumentowi z Kalifornii w związku z dostępem do jego lub jej Danych Osobowych. Jeżeli HARMAN tak uczyni, przekaże Konsumentom wszelkie wymagane prawnie oświadczenia.

Mieszkańcy Kalifornii korzystający z Witryny mogą zażądać pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas ich Danych Osobowych stronom trzecim dla ich celów marketingu bezpośredniego. Żądanie takie można zgłosić mailowo na adres privacy@harman.com (prywatność@harman.com).

Pytania
Konsumenci z Kalifornii mający pytania dotyczące jakichkolwiek zapisów niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności mogą skontaktować się z firmą HARMAN pod adresem privacy@harman.com (prywatność@harman.com) lub dzwoniąc na numer 1 (877) 871-6755.

Jak zweryfikujemy Twoją prośbę

Jeśli złożysz prośbę o informację, wniosek o usunięcie lub żądanie poprawienia danych, zastosujemy następujący proces w celu sprawdzenia Twojej tożsamości:

 • Krok 1: E-mail weryfikacyjny: HARMAN wyśle wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Ciebie podczas rejestracji w naszych Usługach. Przeczytaj tę wiadomość e-mail, wypełnij kryteria weryfikacji i po zakończeniu wyślij zwrotną wiadomość e-mail do firmy HARMAN. Wymagane kryteria opisano poniżej:
  • Przeczytaj wiadomość e-mail otrzymaną od firmy HARMAN. W wiadomości e-mail poprosimy Cię o podanie co najmniej dwóch informacji w celu sprawdzenia Twojej tożsamości, w zależności od charakteru Twojej prośby i wrażliwości informacji będących przedmiotem Twojej prośby.
  • Odpowiedz na wiadomość e-mail i podaj co najmniej dwie (a w niektórych przypadkach trzy) informacje, a HARMAN dopasuje podane przez Ciebie informacje do informacji, które Firma posiada na Twój temat. HARMAN wykorzysta podane przez Ciebie informacje wyłącznie w celu weryfikacji Twojej tożsamości.
  • Potwierdź nasze podsumowanie działań, które mamy podjąć (np. „usuń moje Dane Osobowe”).
  • Wyślij wiadomość e-mail zawierającą powyższe odpowiedzi do pierwotnego nadawcy, aby zweryfikować, czy adres e-mail należy do Ciebie.
 • Krok 2: Po otrzymaniu powyższych informacji i potwierdzeniu Twojej tożsamości podejmiemy działania w celu spełnienia Twojego żądania. W mało prawdopodobnym przypadku, kiedy złożysz prośbę o informację, wniosek o usunięcie lub żądanie poprawienia danych, a HARMAN nie posiada Twojego adresu e-mail, powyższe czynności wykonamy telefonicznie. Jeśli nie będziemy mogli zweryfikować Twojej tożsamości z wystarczającym poziomem pewności, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy i wyjaśnimy, dlaczego nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Wszelkie zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności zostaną opublikowane na tej stronie, a data ostatniej aktualizacji zostanie zaktualizowana. Jeżeli istotnie zmienimy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności tak, że wpłynie to na sposób, w jaki wykorzystujemy lub ujawniamy Twoje Dane Osobowe, przed wprowadzeniem zmian przedstawimy powiadomienie o takich zmianach i o dacie ich wejścia w życie.​​