10bet casino bonus

Vi vil at du skal forstå hvilke data vi samler inn og bruker.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Personvernerklæring for HARMAN International

Sist oppdatert: 3. januar 2024​

HARMAN International Industries, Inc. («HARMAN» eller «Selskapet») verdsetter personvernet ditt og er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler, lagrer, offentliggjør og beskytter personopplysningene du oppgir når du bruker produktene og løsningene våre, bruker HARMAN-nettstedet eller mobilapplikasjonen som du har tilgang til denne personvernerklæringen fra («Nettstedet»), eller på annen måte samhandler med selskapet. For formålene med denne personvernerklæringen betyr «Personopplysninger» informasjon som er relatert til deg som en individuelt identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer.​

Alternative formater for denne personvernerklæringen er tilgjengelig for personer med funksjonshemming. Vennligst kontakt privacy@harman.com for å få hjelp.

Denne personvernerklæringen tar for seg følgende emner:

 • 10bet sportsbook review
  • Personopplysninger vi samler inn fra deg
  • Personopplysninger vi samler inn gjennom teknologi på nettstedet vårt
  • Personopplysninger vi mottar fra tredjeparter
 • Regionspesifikk informasjon
  • Alle steder utenfor USA
  • Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Storbritannia og Sveits
  • Brasil
  • Folkerepublikken Kina​
  • California

Personopplysninger vi samler inn

Personopplysninger vi samler inn fra deg​

HARMAN kan samle inn personopplysninger fra deg når du bruker dette nettstedet; bruker våre produkter eller billøsninger; registrerer ditt HARMAN-produkt; direkte samhandler med selskapet på en messe, konferanse eller annet arrangement med personlig oppmøte; eller når du kontakter selskapet (samlet referert til i denne personvernerklæringen som «Tjenestene»). Personopplysningene vi kan samle inn er avhengig av tjenestene du bruker. Kategoriene av personopplysninger som vi samler inn kan omfatte følgende:

 • Kontaktinformasjon og identifikatorer: Inkludert navnet ditt; adresse; e-postadresse; telefonnummer; unik nettidentifikator; Internett-protokolladresse («IP-adresse»); kontonavn; og fødselsdato.

 • Påloggingsinformasjon: Inkludert brukernavnet og passordet du bruker for å få tilgang til funksjoner på HARMANs nettsted og andre tjenester.
 • ​​Betalingsinformasjon: Inkludert betalingsmetoden din; bankkontonummer; betalingskortnummer, kredittkortnummer, CVV/CID og utløpsdato; og faktureringsadresse.
 • Stedsinformasjon: Inkludert geolokaliseringsinformasjon som blir samlet inn når du bruker visse tjenester.
 • Informasjon om produkt- og tjenestebruk: Inkludert produktnavn, serienummer, kjøpested, informasjon om bruk av produktet, farge og versjon; samt produktanmeldelser og garantiinformasjon.
 • Informasjon om kjøpshistorikk: Inkludert navnene på produktene som er kjøpt, kjøpested(ene) og prisen betalt for produktet/produktene.
 • Informasjon om aktiviteter på Internett eller annet elektronisk nettverk: Inkludert sider besøkt på HARMANs nettsteder og lenker som er klikket på; IP-adresse; stedsinformasjon; språkpreferanse; og samhandlinger med annonser.
 • Biometrisk informasjon: Inkludert taleopptak, hvorfra en identifikator-mal, for eksempel et spektogram, kan hentes ut; søvn- og helsedata som inneholder identifiserende informasjon; samt fingeravtrykksdata.

 • Sensorisk informasjon: Inkludert auditiv, visuell, termisk eller lignende informasjon som kan være knyttet til eller assosiert med en bestemt forbruker eller husholdning.

 • Annen informasjon du oppgir: Inkludert personopplysninger som er knyttet til din bruk av tjenestene våre. Dette inkluderer også datoen/klokkeslettet da du brukte tjenestene våre, hvor lenge du brukte tjenestene våre, eller årsaken til at du brukte tjenestene våre.
Merknad om sensitiv personopplysninger: HARMAN trekker ikke ut egenskaper fra sensitive personopplysninger. Vi bruker kun sensitive personopplysninger som er nødvendige for å utføre tjenestene eller levere varene som gjennomsnittspersonen med rimelighet ville forvente ved forespørsel etter disse varene eller tjenestene, for å sikre sikkerhet og integritet, for kortsiktig forbigående bruk, for å opprettholde kvaliteten på produktene og tjenestene våre, eller for andre tillatte formål etter gjeldende lov.
 

Personopplysninger vi samler inn gjennom teknologi på nettstedet vårt

Vi samler inn informasjon gjennom teknologi for å forbedre vår evne til å betjene deg. Når du får tilgang til og bruker nettstedet, samler HARMAN og, i noen tilfeller, våre tredjeparts tjenesteleverandører, inn informasjon om hvordan du samhandler med nettstedet. Se følgende lenke for mer informasjon:​ Retningslinjer for informasjonskapsler ​.

Person opplysninger vi mottar fra tredjeparter​

Avhengig av tjenestene du bruker kan HARMAN også samle inn informasjon om deg fra en tredjepart, inkludert:  

 • Tjenesteleverandører: Inkludert betalingsbehandleren vår for nettstedet, selskaper som vi jobber med for å betjene produktene våre, og arrangørene av våre konferanser og messearrangementer.
 • Leverandører: Inkludert selskaper som selger produktene våre.
 • Originale utstyrsprodusenter («OEM»): Inkludert selskaper som bruker produktene våre i kjøretøyene sine.

Formål som vi samler inn og bruker personopplysningene din til

HARMAN kan bruke personopplysningene dine til følgende formål:

 • Gi tjenestene våre
 • Forbedre tjenestene våre
 • Markedsføre tjenestene våre, inkludert å kommunisere med deg om dem
 • Bekrefte identiteten din
 • Registrere brukere for HARMAN-kampanjer og arrangementer
 • Svare på spørsmål og bekymringer for teknisk støtte
 • Kontakte brukere for markedsførings-, reklame- og salgsformål
 • Svare på spørsmål og tilbakemeldinger
 • Utføre markedsundersøkelser og analyser
 • Utføre interne undersøkelser for teknologisk utvikling
 • Evaluere og forbedre den elektroniske brukeropplevelsen kontinuerlig
 • Nettverks- og informasjonssikkerhet
 • Forebygging av svindel
 • Tillate tilgang til våre fasiliteter
 • Rapportere mistenkte kriminelle handlinger
 • Etterlevelse av loven eller for å beskytte HARMANNs rettigheter, eiendom eller sikkerhet, til våre brukere eller andre.

Når vi offentliggjør personopplysningene dine

Det følgende er noen av måtene vi offentliggjør personopplysningene dine på:​

 • Tredjeparts tjenesteleverandører: Vi vil offentliggjøre personopplysningene dine med tredjeparts tjenesteleverandører som er under kontrakt med HARMAN for å hjelpe oss med å levere tjenester til deg. Det følgende er noen eksempler på typer tredjeparts tjenesteleverandører som vi offentliggjør personopplysningene dine med, og formålet vårt med å gjøre det:
  • Dataanalyse: Vi har tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss med å utføre dataanalyser, inkludert analyser angående din samhandling med nettstedet. For eksempel kan Google Analytics spore hvilke sider brukerne besøker på nettstedet, og hvor lenge de er der for å finne ut hvordan brukerne bruker nettstedet.
  • Juridiske råd: Vi kan offentliggjøre personopplysningene dine til en advokat i prosessen med å innhente juridiske råd.
  • Tredjepartsbehandlere: Vi bruker tredjeparts ordre- og betalingsbehandlere når du kjøper produkter fra nettstedet vårt eller kontakter lokale tjenesteleverandører i visse land. Vi bruker også tredjeparts tjenesteleverandører for å organisere HARMAN-konferanser og messer.
  • Annonseringsplattformer: ​​​​Vi kan offentliggjøre at du besøkte nettstedet til annonsenettverk slik at de kan vise deg HARMAN-annonser på andre nettsteder og plattformer. Disse tjenestene kan hjelpe oss med å skreddersy annonsering som vi tror kan være av interesse for deg basert på din bruk av nettstedet, og for ellers å samle inn og bruke data om din bruk av nettstedet.

Vi krever at disse tredjeparts tjenesteleverandørene, ved skriftlig avtale, sørger for sikkerhetstiltak for personopplysningene dine på linje med de vi har.

 • Påkrevd offentliggjøring: Vi kan bli pålagt å offentliggjøre personopplysninger i en rettssak; som svar på en rettskjennelse, stevning, forespørsel om offisiell forespørsel om informasjon eller annen juridisk prosess; eller som på annen måte kreves av loven.
 • Juridisk etterlevelse og beskyttelse: Vi kan offentliggjøre dine personopplysninger når vi mener offentliggjøring er nødvendig for å etterleve loven eller for å beskytte HARMANs rettigheter, eiendom eller sikkerhet, til våre brukere eller andre. Dette inkluderer utveksling av personopplysninger med andre selskaper og organisasjoner for svindelbeskyttelse og kredittrisikoreduksjon.
 • Bedriftstransaksjoner: Vi forbeholder oss retten til å offentliggjøre og overføre personopplysningene dine:
  • I forbindelse med en bedriftsfusjon, konsolidering, konkurs, salg av i vesentlighet alle våre medlemsinteresser og/eller eiendeler, eller annen bedriftsendring, inkludert til eventuelle potensielle kjøpere.
  • Til en påfølgende eier, medeier eller operatør av nettstedet eller etterfølgerens database.

Hvordan vi beskytter personopplysningene dine

Sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysningene dine er viktig for oss. Vi har gjennomført tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene din mot uautorisert tilgang eller offentliggjøring og feilaktig bruk.

For eksempel bruker vi Transport Layer Security (TLS)-kryptering for å beskytte datainnsamlingsskjemaene på nettstedet vårt. Dessuten begrenser vi tilgangen til personopplysningene dine. Kun ansatte som trenger personopplysningene for å utføre en bestemt jobb (for eksempel en kundeservicerepresentant) gis tilgang til personopplysninger. Ansatte med tilgang til personopplysninger holdes oppdatert om vår sikkerhets- og personvernpraksis.

Det er viktig for deg å beskytte deg mot uautorisert tilgang til passordet ditt og til datamaskinen din. Lukk nettleseren etter at du har fullført besøket på nettstedet. Vær obs på at til tross for vår rimelige innsats, er ingen sikkerhetstiltak noen gang perfekt eller ugjennomtrengelig, så vi kan ikke garantere sikkerheten til personopplysningene dine.

Regionspesifikk informasjon

Alle steder utenfor USA

Personopplysningene som HARMAN samler inn gjennom nettstedet, lastes ned til en server som vedlikeholdes av HARMAN i USA. HARMAN har hovedkontor på 400 Atlantic Street, 15th Floor, Stamford, CT 06901 i USA.

Ettersom HARMAN er et globalt selskap med tilstedeværelse over hele verden, vil stedet der HARMAN lagrer personopplysningene som selskapet samler inn fra deg utenfor dette nettstedet – for eksempel når du kontakter oss eller kommuniserer direkte med HARMAN på en messe eller konferanse – avhenge av ditt bostedsland. For mer informasjon, kontakt privacy@harman.com.​

Dataoverføringer over landegrenser: For å levere tjenestene våre kan det hende at personopplysningene dine må være tilgjengelig for våre selskaper over hele verden, inkludert i USA. Før du overfører personopplysningene dine til noen av våre enheter over hele verden, vil HARMAN sørge for at alle nødvendige overføringsmekanismer er i orden for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for overføringen av personopplysningene dine.

Juridisk grunnlag for behandling: HARMAN behandler personopplysningene dine med ditt samtykke og slik det kreves i lovverket. Der det er aktuelt, behandler HARMAN personopplysningene dine der dette er nødvendig for gjennomføring av eventuelle kontrakter med deg – for eksempel ved behandling av dine bestillinger og betalinger, eller ved levering av tjenestene våre til deg; og for å ta skritt, på din forespørsel, før detinngås en kontrakt med deg. HARMAN behandler også personopplysninger etter behov for sine legitime interesser som følger:

  • Markedsføring og annonsering:​ Med mindre du velger bort som beskrevet nedenfor, bruker vi personopplysningene dine, i samsvar med gjeldende lov, angående produkter og tjenester du har bestilt, eller som du på annen måte har vist interesse for, der det er nødvendig for å gi deg informasjon om produktene og tjenestene som vi tror kan interessere deg.
  • Nettverks- og informasjonssikkerhet, svindelforebygging og rapportering av mistenkte kriminelle handlinger: Ved svindel, en sikkerhetshendelse 10bet casinoeller en mistenkt kriminell handling, vil vi undersøke personopplysningene som så ut til å være knyttet til hendelsen dersom vi finner det nødvendig for å finne ut hva som skjedde, for å utbedre, rapportere til myndighetene og for å forhindre gjentakelse.

Automatisk beslutningstaking: HARMAN bruker noen ganger personopplysninger som sendes inn via nettstedet for automatisk beslutningstaking. HARMAN kan for eksempel vise annonser og sende e-poster til deg som inneholder innhold som er valgt automatisk basert på produktene du har bestilt fra oss tidligere. HARMAN vil derimot ikke bruke personopplysninger som sendes inn via nettstedet eller som er innhentet gjennom våre andre tjenester for automatisk beslutningstaking som profilering, som genererer juridiske virkninger eller på lignende måte påvirker den registrerte.

Bevarelse: HARMAN vil oppbevare personopplysningene dine i tidsperioden som er nødvendig for å oppnå formålet som HARMAN samlet inn personopplysningene dine for, og så lenge som det er tillatt eller påkrevd i henhold til gjeldende lov. For mer informasjon om oppbevaring av personopplysningene dine, kontakt privacy@harman.com

Avmelding fra e-poster: Du kan avslutte eller endre e-postkommunikasjonen du har valgt å motta fra HARMAN ved å følge instruksjonene i e-postene fra oss. Du kan eventuelt sende en e-post til HARMAN på unsubscribe@harman.com forespørselen din, og oppgi «Avslutt abonnement» i overskriften og hvilke e-postadresser du ønsker ikke skal motta HARMAN-e-poster. Innen rimelig tid vil vi sørge for at slike e-postadresser blir avmeldt.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Storbritannia og Sveits

Informasjonen i dette avsnittet samt informasjonen i avsnittet ovenfor med tittelen «Alle steder utenfor USA,» gjelder brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Storbritannia og Sveits (referert samlet til som «EØS»).


Dataoverføringer over landegrenser: HARMAN er avhengig av passende mekanismer for grensekryssende dataoverføringer for å sikre at passende sikkerhetstiltak er på plass hver gang vi overfører personopplysningene dine. For å regulere overføring av personopplysninger over landegrenser fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits har HARMAN implementert standardkontraktsklausulene utstedt av EU-kommisjonen. For overføringer av personopplysninger fra Storbritannia bruker Harman Storbritannias internasjonale dataoverføringsavtale.

Individuelle rettigheter: Personer innenfor EØS har rett til å få tilgang til sin personlige informasjon som er samlet inn av HARMAN og til å be om at HARMAN oppdaterer, retter eller sletter deres personlige informasjon i henhold til gjeldende lov. Personer innenfor EØS har også rett til å motsette seg eller begrense HARMANs behandling av deres egen personlige informasjon. Personer innenfor EØS har dessuten rett til dataportabilitet angående deres egen personlige informasjon.

Personer innenfor EØS kan utøve disse rettighetene gjennom Harmans Nettsted for dataforespørsel og personvernforespørsel. HARMAN vil svare på slike forespørsler i samsvar med gjeldende datavernlovgivning. Hvis personer innenfor EØS mener at deres personlige informasjon har blitt behandlet i strid med gjeldende personvernlovgivning, har de rett til å sende inn en klage til de relevante datatilsynsmyndighetene i landet der de bor, hvor de jobber, eller hvor det påståtte bruddet skjedde. Personer innenfor EØS har også rett til å motsette seg behandlingen av deres personlige informasjon for formål som HARMANs direkte markedsføring eller legitime interesser gjennom Harmans Nettsted for dataforespørsel og personvernforespørsel.

Personer innenfor EØS kan trekke tilbake 10bet casino bonussamtykket til behandlingen av deres personlige informasjon, der HARMAN må ha deres samtykke som et juridisk grunnlag for å behandle deres personlige informasjon, når som helst gjennom Harmans Nettsted for dataforespørsel og personvernforespørsel. Enhver tilbaketrekking vil kun gjelde prospektivt, og HARMAN vil fortsette å beholde personopplysningene som personene innenfor EØS oppga før de trakk tilbake samtykket så lenge det er tillatt eller påkrevd av gjeldende lov.

​Sikkerhetsansvarlig: HARMANs sikkerhetsansvarlige i Tyskland er Senior Manager, Health and Safety, og kan nås på privacy@harman.com.​

Brasil

Informasjonen i dette avsnittet samt informasjonen i avsnittet ovenfor med tittelen «Alle steder utenfor USA,» gjelder for innbyggere i Brasil. Personopplysninger samlet inn fra innbyggere i Brasil utenfor dette nettstedet bevares av HARMAN i Brasil, med adresse Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, nr. 3401, Nova Santa Rita-RS/Brasil 92480-000.

Individuelle rettigheter: Innbyggere i Brasil har følgende rettigheter med hensyn til behandling av personopplysninger:

  • rett til å be om bekreftelse på behandlingen av personopplysningene dine;
  • rett til å be om tilgang til personopplysningene dine;
  • rett til å be om retting og/eller oppdatering av personopplysningene dine;
  • rett til å be om anonymisering, blokkering eller sletting av personopplysninger som er unødvendig, overdreven eller behandlet i strid med loven;
  • rett til å be om overføring av personopplysningene dine fra en tjenesteleverandør til en annen;
  • rett til å be om sletting av personopplysningene dine som tidligere er behandlet med ditt samtykke;
  • rett til å be om en identifikasjon av de offentlige og private enhetene som selskapet har gitt personopplysningene dine til, eller som selskapet brukte en delt database som inneholder personopplysningene dine sammen med; og
  • rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine.

Innbyggere i Brasil kan utøve sine personvernrettigheter gjennom Harmans Nettsted for dataforespørsel og personvernforespørsel HARMAN vil svare på slike forespørsler i samsvar med gjeldende datavernlovgivning.

Innbyggere i Brasil kan når som helst bruke kontaktinformasjonen ovenfor for å trekke tilbake 10bet casino bonussamtykket til behandlingen av sin personlige informasjon der HARMAN må ha deres samtykke som et juridisk grunnlag for å behandle deres personlige informasjon. Enhver tilbaketrekking vil kun gjelde prospektivt, og HARMAN vil fortsette å beholde personopplysningene som innbyggere i Brasil oppga før de trakk tilbake samtykket så lenge det er tillatt eller påkrevd av gjeldende lov.

Sikkerhetsansvarlig / «Ansvarlig person»: HARMANs sikkerhetsansvarlige i Brasil, eller «ansvarlig person» for å føre tilsyn med behandlingen av personopplysninger, er selskapets IT-koordinator, som kan nås på BrazilPrivacy@harman.com.  

Folkerepublikken Kina

Informasjonen i dette avsnittet samt informasjonen i avsnittet ovenfor med tittelen «Alle steder utenfor USA,» gjelder for innbyggere i Folkerepublikken Kina.

Dataoverføringer over landegrenser: Ved å bruke nettstedet samtykker du til grensekryssende overføring av personopplysningene dine, med mindre du trekker tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor. Før du overfører personopplysningene dine fra Folkerepublikken Kina til andre steder utenfor Folkerepublikken Kina, vil HARMAN påse at alle nødvendige overføringsmekanismer er på plass for å sikre et tilstrekkelig nivå av beskyttelse for overføring av personopplysningene dine til disse selskapene utenfor Folkerepublikken Kina.

​Individuelle rettigheter: Innbyggere i Folkerepublikken Kina har rett til å: (a) vite hvordan deres personopplysninger blir behandlet; (b) be om tilgang til deres personopplysninger; (c) be om korrigering av deres personopplysninger; (d) gjøre ufullstendige personopplysninger fullstendig; (e) be om sletting av deres personopplysninger; (f) begrense eller nekte behandlingen av deres personopplysninger med mindre slik behandling er påkrevd av gjeldende lov; (g) be om overføring av deres personopplysninger til en tredjepart; og (h) trekke tilbake samtykke til behandlingen av deres personopplysninger; (i) be om en forklaring på reglene for behandling av personopplysninger i Kina.

Innbyggere i Folkerepublikken Kina kan utøve disse rettighetene gjennom Harmans Nettsted for dataforespørsel og personvernforespørsel. HARMAN vil svare på slike forespørsler i samsvar med gjeldende datavernlovgivning. Hvis innbyggere i Kina mener at deres personlige informasjon har blitt behandlet i strid med gjeldende personvernlovgivning, har de rett til å sende inn en klage til datatilsynsmyndighetene.

Innbyggere i Folkerepublikken Kina kan trekke tilbake 10bet casino bonussamtykket til behandlingen av deres personlige informasjon, der HARMAN må ha deres samtykke som et juridisk grunnlag for å behandle deres personlige informasjon, når som helst gjennom Harmans Nettsted for dataforespørsel og personvernforespørsel. Enhver tilbaketrekking vil kun gjelde prospektivt, og HARMAN vil fortsette å beholde personopplysningene som innbyggere i Folkerepublikken Kina oppga før de trakk tilbake samtykket så lenge det er tillatt eller påkrevd av gjeldende lov.

California

Dette avsnittet av personvernerklæringen gjelder kun for forbrukere som er bosatt i delstaten California i USA («California-forbrukere»), og den gjelder for alle personopplysninger om California-forbrukere som samles inn eller offentliggjøres for forretningsformål av HARMAN.

Varsel ved innsamling for innbyggere i California:​ HARMAN samler inn den personlige informasjon som er oppført her for formålene som er oppført her og tar vare på den i perioden beskrevet her. Vi kan «selge» eller «dele» informasjonen din slik loven i California definerer disse vilkårene. Vi samler ikke inn eller behandler sensitive personopplysninger med det formål å utlede egenskaper om deg. I den grad du gir selskapet personopplysninger om andre innbyggere i California, er du ansvarlig for å gi dem dette varselet.

Informasjon vi samler inn og vårt forretningsformål med innsamlingen: I løpet av de siste tolv månedene har HARMAN brukt personopplysningskategoriene som er oppførther​som vi har samlet inn fra følgende kilder:

 • Direkte fra California-forbrukere
 • Fra teknologileverandørene detaljert ovenfor
 • Fra tredjeparts tjenesteleverandørene detaljert ovenfor

HARMAN samlet inn personopplysningene til California-forbrukere for de oppførte forretningsformålene her​.​

​​​ Offentliggjøring av personopplysninger som vi samler inn: I løpet av de siste tolv månedene har HARMAN offentliggjort personopplysningskategorier om California-forbrukere til følgende tredjepartskategorier for forretningsformål:

Personopplysningskategori TredjepartskategoriForretningsformål for offentliggjøring
Kontaktinformasjon og identifikatorer​​
 • Tjenesteleverandører, inkludert leverandører av dataanalysetjenester, nettstedsleverandører og e-handelleverandører
 • Offentlige organer, politi og andre parter som pålagt av loven, inkludert under rettstvister
 • Revisjonssamsvar med retningslinjer og gjeldende lover
 • Bidra til å sikre sikkerhet og integritet
 • Feilretting
 • Kortsiktig forbigående bruk
 • Utføre tjenester på vegne av HARMAN
 • Interne undersøkelser
 • Aktiviteter for å bevare eller forbedre kvaliteten eller sikkerheten til en tjeneste eller enhet
Internett eller annen elektronisk nettverksaktivitetsinformasjon
 • Tjenesteleverandører, inkludert leverandører av dataanalysetjenester og nettstedsleverandører
 • Revisjonssamsvar med retningslinjer og gjeldende lover
 • Bidra til å sikre sikkerhet og integritet
 • Feilretting
 • Kortsiktig forbigående bruk
 • Utføre tjenester på vegne av HARMAN
 • Interne undersøkelser
 • Aktiviteter for å bevare eller forbedre kvaliteten eller sikkerheten til en tjeneste eller enhet

Stedsinformasjon​
 • Offentlige etater, rettshåndhevende myndigheter og andre parter som påkrevd av loven, inkludert i rettssaker
 • ​Revisjonssamsvar med retningslinjer og gjeldende lover
Kommersielle opplysninger, betalingsopplysninger (økonomisk)​
 • Tjenesteleverandører, inkludert e-handelleverandører
 • Bidra til å sikre sikkerhet og integritet
 • Feilretting
 • Kortsiktig forbigående bruk
 • Utføre tjenester på vegne av HARMAN
Sensoriske opplysninger
 • Tjenesteleverandører, inkludert tale-til-tekst-leverandører
 • Revisjonssamsvar med retningslinjer og gjeldende lover
 • Bidra til å sikre sikkerhet og integritet
 • Feilretting
 • Kortsiktig forbigående bruk
 • Utføre tjenester på vegne av HARMAN
 • Interne undersøkelser
 • Aktiviteter for å bevare eller forbedre kvaliteten eller sikkerheten til en tjeneste eller enhet
Opplysninger om bruk av produkt og tjeneste
 • Tjenesteleverandører, inkludert leverandører av dataanalysetjenester og nettstedsleverandør
 • Offentlige organer, politi og andre parter som pålagt av loven, inkludert under rettstvister
 • Revisjonssamsvar med retningslinjer og gjeldende lover
 • Bidra til å sikre sikkerhet og integritet
 • Feilretting
 • Kortsiktig forbigående bruk
 • Utføre tjenester på vegne av HARMAN
 • Interne undersøkelser
 • Aktiviteter for å bevare eller forbedre kvaliteten eller sikkerheten til en tjeneste eller enhet​

Salg og deling av personopplysninger:​ Vi «selger» ikke personopplysningene dine slik de fleste vil forstå det begrepet, noe som betyr at vi ikke offentliggjør personopplysningene dine til en tredjepart i bytte mot en betaling i penger. Som vanlig praksis blant virksomheter som opererer på nettet, kan vi imidlertid tillate at tredjeparter mottar informasjon om deg via informasjonskapsler med det formål å analysere og optimalisere tjenestene våre, for å tilpasse din nettopplevelse og levere annonser som er mer relevante 10bet sportsbook reviewfor deg, og for statistiske undersøkelser og analyser. Disse aktivitetene kan defineres som et «salg» eller «deling» av personopplysninger i henhold til lovene i California. 

I løpet av de siste tolv månedene har vi offentliggjort informasjon om aktiviteter på Internett eller annet elektronisk nettverk som beskrevet i diagrammet ovenfor under «Offentliggjøring av personopplysninger vi samler inn,» til analyseleverandører og nettverksannonsører, og slik offentliggjøring kan betraktes som et «salg» eller en «deling» av personopplysninger under Californias lover. Vi offentliggjør denne informasjonen for å gjøre markedsføring til deg mulig og for å levere målrettet annonsering på nettstedet og i andre samhandlinger med selskapet på nett.  

Vi har ikke, og har ingen faktisk kunnskap om at vi har, solgt eller «delt» personopplysninger til barn under 16 år i løpet av de siste 12 månedene.

Bevarelse: HARMAN vil oppbevare personopplysningene dine i tidsperioden som er nødvendig for å oppnå formålet som HARMAN samlet inn personopplysningene dine for, og så lenge som det er tillatt eller påkrevd i henhold til gjeldende lov. For mer informasjon om oppbevaring av personopplysningene dine, kontakt privacy@harman.com.

Dine personvernrettigheter i California:

Rett til å få vite
California-forbrukere har rett til å sende inn en verifiserbar forespørsel om å få vite:​

 • • Kategoriene og spesifikke deler av personopplysningene som HARMAN har samlet inn om dem;​
 • Kategoriene til kildene hvorfra HARMAN innhentet de personlige opplysningene,
 • Kategoriene av personlige opplysninger som HARMAN har solgt eller offentliggjort til en tredjepart (annet enn tjenesteleverandører) for forretningsformål samt kategoriene av mottakerne av opplysningene, og
 • Forretningsformålene eller de kommersielle formålene for HARMANS innhenting, offentliggjøring eller salg av personlige opplysninger.
 • Kategoriene og spesifikke deler av personopplysningene som HARMAN har samlet inn om dem;
 • Kildekategoriene som HARMAN samlet inn personopplysninger fra;
 • Personopplysningskategoriene som HARMAN solgte eller offentliggjorde til en tredjepart (annet enn en tjenesteleverandør) for forretningsformål og mottakerkategoriene av informasjonen; og
 • Forretningsformålene for HARMANs innsamling, bruk, offentliggjørelse eller salg av personopplysningene.

Rett til å slette
California-forbrukere har rett til å sende inn en verifiserbar forespørsel om å slette de personlige opplysningene som HARMAN har innhentet fra forbrukeren.​​

Rett til å korrigere
California-forbrukere har rett til å sende inn en verifiserbar forespørsel om retting av unøyaktige personopplysninger som HARMAN besitter om forbrukeren.

Rett til å velge bort salg og deling
California-forbrukere har rett til å velge bort (a) salg av deres personopplysninger og (b) utlevering av deres personopplysninger til tredjeparter for atferdsbasert reklame på tvers av kontekster. Denne retten kan også utøves gjennom en nettleserinnstilling eller utvidelse for å kommunisere din innstilling for automatisk å velge bort salg samt deling av personopplysningene dine. Vi respekterer din rett til å velge bort salg og deling av personopplysningene dine som signalisert av et universelt fravalgssignal eller Global Privacy Control (Global personvernkontroll) («GPC»).  For å aktivere GPC kan du besøke siden Global Privacy Control på https://globalprivacycontrol.org. Hvis du laster ned en støttet nettleser eller utvidelse og utøver personvernrettighetene dine med GPC, vil vi slå av visse tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet vårt etter at nettstedet vårt oppdager et GPC-signal.  Hvis du besøker nettstedet vårt fra en annen enhet eller fra en annen nettleser på samme enhet, må du velge bort eller bruke et fravalgspreferansesignal for den nettleseren og/eller enheten. 

Utøvelse av dine personvernrettigheter i California

HARMAN vil svare på forespørsler om å vite, slette og korrigere i samsvar med gjeldende lov hvis vi kan bekrefte identiteten til personen som sender inn forespørselen. California-forbrukere eller deres autoriserte agenter kan utøve disse rettighetene på følgende måter:

HARMANs retningslinjer for ikke-diskriminering

California-forbrukere har rett til ikke å bli utsatt for diskriminerende behandling av HARMAN for å utøve sine personvernrettigheter i henhold til California Consumer Privacy Act, og HARMAN vil ikke diskriminere på det grunnlaget. HARMAN kan imidlertid kreve en California-forbruker for en annen pris eller sats eller levere et annet nivå eller kvalitet på varer eller tjenester hvis forskjellen med rimelighet er relatert til verdien gitt til California-forbrukeren av forbrukerens personlige informasjon. Hvis HARMAN gjør det, vil vi gi forbrukerne alle lovpålagte varsler.
Innbyggere i California som bruker nettstedet kan be om at vi gir viss informasjon om vår utlevering av personopplysningene dine til tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål. Du kan sende en slik forespørsel på e-post til privacy@harman.com.​

Spørsmål
California-forbrukere som har spørsmål om noe i personvernerklæringen kan kontakte HARMAN på privacy@harman.comeller 1 (877) 871-6755.

Slik bekrefter vi forespørselen din
Når du sender inn en forespørsel om å vite, en forespørsel om å slette eller en forespørsel om å rette, bruker vi følgende prosess for å bekrefte identiteten din:
​​​​
 • ​​​Trinn 1: Bekreft​elses-e-post: HARMAN vil sende en e-post til e-postadressen du oppga for å registrere deg for våre tjenester. Les gjennom denne e-posten, fullfør bekreftelseskriteriene, og når du er ferdig, send en svar-e-post tilbake til HARMAN. De nødvendige kriteriene er beskrevet nedenfor:​​
  • Les gjennom e-posten du mottar fra HARMAN. I e-posten ber vi deg om å svare med minst to opplysninger for å bekrefte identiteten din, avhengig av forespørselens art og sensitiviteten til informasjonen som er gjenstand for forespørselen din.
  • Svar på e-posten, og gi oss minst to (og i noen tilfeller tre) opplysninger. HARMAN vil 10bet casinomatche informasjonen du oppgir med informasjonen som selskapet allerede har om deg. HARMAN vil kun bruke informasjonen du oppgir til å bekrefte identiteten din.
  • ​Bekreft vår oppsummering av handlingene du vil at vi skal gjennomføre (f.eks. «slett min personlige informasjon»)..
  • Send svar-e-posten tilbake til den opprinnelige avsenderen med svarene ovenfor for å bekrefte ​at du er eier av e-postadressen​.
 • Trinn 2: Etter å ha mottatt informasjonen ovenfor og bekreftet identiteten din, vil vi iverksette tiltak for å innfri forespørselen. Dersom du mot formodning sender inn en forespørsel om å vite, en forespørsel om å slette, eller en forespørsel om å rette, og HARMAN ikke har e-postadressen din, vil vi utføre trinnene som er oppført ovenfor via telefon. Hvis vi ikke kan bekrefte identiteten din med en tilstrekkelig grad av sikkerhet til å svare på forespørselen din, vil vi gi deg beskjed omgående og forklare hvorfor vi ikke kan bekrefte identiteten din.

Endringer i denne personvernerklæringen

​Hvis vi utfører endringer i denne personvernerklæringen, vil vi legge ut disse endringene på denne siden og oppdatere personvernerklæringens «sist oppdatert»-dato ovenfor. Hvis vi endrer denne personvernerklæringen vesentlig på en måte som påvirker hvordan vi bruker eller offentliggjør personopplysningene dine, vil vi gi en tydelig melding om slike endringer og virkningsdatoen for endringene før vi gjør dem​.​​