10bet app download

Harman cam kết bảo mật dữ liệu của bạn bằng các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý tiêu chuẩn ngành.

​​CHÍNH SÁCH COOKIE CỦA HARMAN

​​Cập nhật lần cuối: Ngày 5 tháng 4 năm 2022.

Chính sách cookie này áp dụng cho tất cả các Trang web và ứng dụng di động được điều hành bởi hoặc thay mặt cho Harman. Các Trang web của chúng tôi sử dụng một số loại cookie khác nhau và các công nghệ theo dõi khác. Chính sách Cookie này giải thích như sau:

  1. Cookie là gì?
  2. Các cookie chúng tôi 10bet casinosử dụng và tại sao chúng tôi sử dụng chúng
  3. Việc lựa chọn cookie của bạn
  4. Câu hỏi và cập nhật ​

Cookie là gì?

Cookie là tệp nhỏ được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc ứng dụng di động. Sau đó, cookie gửi thông tin trở lại cho nhà điều hành trang web hoặc cho nhà điều hành trang web khác nhận ra cookie đó. Cookie hữu ích vì chúng cho phép trang web nhận ra thiết bị của người dùng. Cookie thực hiện nhiều công việc khác nhau, như cho phép bạn điều hướng giữa các nội dung một cách hiệu quả, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và nói chung là cải thiện trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ theo dõi khác được gọi là web beacon, tập lệnh nhúng và cookie flash. Đôi khi các công nghệ này cũng được gọi là cookie, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau.

  • Web Beacon (còn được gọi là pixel theo dõi): Web beacon là hình ảnh đồ họa nhỏ, còn được gọi là “thẻ Internet” hoặc “gif trong suốt” có thể được nhúng vào các trang web và email. Web beacon có thể sử dụng để giám sát số lượng khách truy cập vào trang web, để theo dõi cách người dùng điều hướng trang web hoặc để đếm số lượng email đã thực sự được mở hoặc các trang hoặc liên kết cụ thể đã thực sự được xem.

  • Tập lệnh nhúng: Tập lệnh nhúng là mã lập trình được thiết kế để thu thập thông tin về tương tác của người dùng với trang web. Thông thường, tập lệnh được tải xuống tạm thời trên máy tính từ máy chủ của trang web lưu trữ (hoặc máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba) và chỉ hoạt động khi khách truy cập được kết nối với trang web, rồi sẽ bị xóa hoặc bị hủy kích hoạt sau đó.

Bạn có thể xem thêm thông tin về các công nghệ theo dõi tại: www.allaboutcookies.orgwww.youronlinechoices.eu.​

Các cookie chúng tôi 10bet casinosử dụng và tại sao chúng tôi sử dụng chúng

10bet sportsbook review

Cookie của chúng tôi được phân loại theo chức năng.Chúng tôi sử dụng bốn loại công nghệ theo dõi trên các Trang web của chúng tôi:

Cookie Thiết yếu
​​Đây là các công nghệ theo dõi thực sự cần thiết đối với hoạt động của 10bet app downloadTrang web hoặc đối với việc thực hiện các dịch vụ mà người dùng cá nhân đã yêu cầu. Một số ví dụ về các chức năng mà cookie thiết yếu thực hiện là cookie ghi nhớ việc bạn đã đăng nhập vào tài khoản Harman của bạn khi bạn điều hướng từ trang web này sang trang web khác trong các Trang web. Cookie thiết yếu cũng có thể ghi lại việc bạn đã chọn từ chối cookie.

Cookie Phân tích
​Các công nghệ theo dõi này thu thập thông tin về cách thức các khách truy cập sử dụng trang web, ví dụ như những trang nào khách truy cập thường xuyên vào nhất, và xem họ có nhận được thông báo lỗi từ các trang web hay không.

Cookie Chức năng
​Các công nghệ theo dõi này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn của người dùng và cung cấp các tính năng nâng cao, được cá nhân hóa. Ví dụ, để cho phép bạn sử dụng các tính năng về trò chuyện trực tiếp và nhắn tin hỗ trợ khách hàng của Harman, hoặc để theo dõi xem bạn đã hoàn thành một cuộc thăm dò hoặc khảo sát trên Trang web của chúng tôi hay chưa.

Cookie Mục tiêu / Quảng cáo
Cookie mục tiêu/quảng cáo là công nghệ theo dõi sử dụng để phân phối các quảng cáo phù hợp với người dùng. Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookie ghi nhớ những gì bạn đã xem trên Trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể gửi cho bạn những quảng cáo phù hợp về các sản phẩm mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng sử dụng cookie mà qua đó cho chúng tôi biết liệu bạn đã xem quảng cáo và tương tác với quảng cáo đó hay chưa, ví dụ như bằng cách nhấp vào quảng cáo đó.

Cookie của chúng tôi được phân loại theo thời gian tồn tại.Cookie có thể được phân loại theo thời gian chúng tồn tại trên thiết bị của bạn. Tất cả các cookie đều có ngày hết hạn để xác định thời gian chúng tồn tại trong trình duyệt của bạn. Có hai loại chính theo thời lượng:

a. Cookie liên tục
Cookie liên tục sẽ tồn tại trên thiết bị của bạn cho đến khi bị xóa theo cách thủ công hoặc tự động.

b. Cookie phiên
Cookie phiên tồn tại trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn đóng trình duyệt khi chúng tự động bị xóa.​

Chúng tôi sử dụng cả cookie liên tục và cookie phiên.

Cookie của chúng tôi được phân loại theo người đặt chúng. ​Chúng tôi sử dụng cả cookie của bên thứ nhất và cookie của bên thứ ba. Cookie của bên thứ nhất là cookie do Trang web của chúng tôi đặt trên thiết bị của bạn. Cookie của bên thứ ba là cookie do một trang web khác đặt khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi (các trang web của chúng tôi). Harman có những mối quan hệ với các công ty quảng cáo bên thứ ba để đặt quảng cáo trên Trang web này và các trang web khác, đồng thời thực hiện các chức năng theo dõi và báo cáo cho Trang web này và các trang web khác. Các công ty quảng cáo bên thứ ba này có thể đặt cookie trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác để họ có thể hiển thị các quảng cáo mục tiêu cho bạn. Cookie do bên thứ ba đặt cũng thu thập dữ liệu sử dụng về việc sử dụng Trang web của chúng tôi và cung cấp các dịch vụ, chẳng hạn như ghi nhớ việc bạn đã đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc vị trí bạn đã chọn làm vị trí ưa thích của bạn.

Thông tin mà cookie của chúng tôi thu thập. Các công nghệ theo dõi trên Trang web của chúng tôi thu thập một số loại thông tin, bao gồm thông tin về việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, các chi tiết về thiết bị của bạn và địa chỉ IP của bạn. Việc sử dụng Trang web của chúng tôi có thể bao gồm thời gian mà thiết bị của bạn truy cập Trang web của chúng tôi, trang bạn truy cập, thời lượng bạn dành cho mỗi trang và các liên kết bạn nhấp vào. Cookie cũng có thể thu thập liên kết đã đưa bạn đến Trang web của chúng tôi và trang web bạn truy cập sau khi bạn rời khỏi Trang web của chúng tôi. Các chi tiết về thiết bị của bạn có thể bao gồm loại trình duyệt bạn đã sử dụng để truy cập các Trang web của chúng tôi, phiên bản của trình duyệt đó và loại thiết bị bạn sử dụng. Địa chỉ IP là số được gán cho thiết bị của bạn, ví dụ như máy tính xách tay hoặc điện thoại di động của bạn, khi thiết bị của bạn truy cập Internet. Thiết bị của bạn có thể có địa chỉ IP tĩnh, có nghĩa là thiết bị của bạn luôn có cùng một địa chỉ IP. Hoặc thiết bị đó có thể có địa chỉ IP động, có nghĩa là địa chỉ IP thay đổi mỗi lần thiết bị truy cập Internet.

Trong phạm vi mà thông tin do các công nghệ theo dõi của chúng tôi thu thập là dữ liệu cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chúng tôi coi thông tin đó là dữ liệu cá nhân. Nếu chúng tôi liên kết thông tin được thu thập thông qua các công nghệ theo dõi với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua các Trang web của chúng tôi, ví dụ như thông qua việc gửi biểu mẫu, chúng tôi cũng coi thông tin đó là dữ liệu cá nhân. Để biết thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua các Trang web của chúng tôi, vui lòng xem Tuyên bố về Quyền riêng tư

Chia sẻ thông tin. Chúng tôi sử dụng cookie do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp để hỗ trợ chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập của chúng tôi. Các cookie này thu thập dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như thời gian người dùng dành cho một trang web. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng thông tin này để cung cấp cho chúng tôi các báo cáo về lưu lượng truy cập Trang web và các tương tác. Sau đó, Harman sử dụng thông tin đó để cung cấp các công cụ và trải nghiệm Trang web tốt hơn trong tương lai.

Harman cũng có thể chia sẻ thông tin được thu thập từ cookie do Trang web của chúng tôi đặt với các bên thứ ba khác được thuê để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị, nhà tư vấn bảo mật dữ liệu và nhà tư vấn phát triển trang web.

Cookie và Quảng cáo của Bên thứ ba. Như đã nêu ở trên (“Cookie của chúng tôi được phân loại theo bên đặt chúng”), các bên thứ ba đặt cookie trên Trang web của chúng tôi và thu thập thông tin từ các cookie đó. Các bên thứ ba này sử dụng những công cụ bao gồm cookie và web beacon để cung cấp các dịch vụ, chẳng hạn như ‘ghi nhớ’ các tùy chọn của người dùng, để phân tích việc sử dụng Trang web và xác định hiệu quả của quảng cáo của họ cũng như các loại quảng cáo mà bạn có thể quan tâm nhất. Các công cụ này cho phép họ theo dõi một số dữ liệu liên quan đến máy tính của bạn và trình duyệt Internet của bạn trên Trang web hoặc các trang web khác tham gia vào mạng của họ. Dữ liệu này có thể bao gồm Địa chỉ IP của máy tính của bạn, các địa chỉ Trang web đã truy cập, loại trình duyệt được sử dụng, hệ điều hành của máy tính của bạn và ngày, giờ và thời lượng truy cập vào mỗi trang.

Một số bên thứ ba vận hành hoặc làm việc với các mạng quảng cáo dựa trên cookie đặt quảng cáo trên các trang web khác và các dịch vụ trực tuyến mà bạn truy cập. Để biết thêm thông tin về các công ty quảng cáo trên Internet của bên thứ ba (còn được gọi là “các mạng quảng cáo” hoặc “các nhà quảng cáo trên mạng”), vui lòng truy cập Sáng kiến Quảng cáo trên Mạng (Network Advertising Initiative, NAI) tại http://www.networkadvertising.org

Các lựa chọn cookie của bạn

Chúng tôi dựa trên sự đồng ý của người dùng trong việc xử lý thông tin cá nhân liên quan đến việc thu thập của cookie. Ở một số quốc gia, người dùng có quyền từ chối cookie và các công nghệ theo dõi khác khi họ truy cập các trang web. Ví dụ, ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, người dùng có quyền từ chối việc cài đặt tất cả cookie trừ các cookie thiết yếu trên thiết bị của họ.

Trong trình quản lý đồng ý cookie và phần cài đặt bảo mật của trình duyệt, bạn có thể điều chỉnh những cookie nào bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn tắt một số cookie nhất định thì một số tính năng của các Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường hoặc không khả dụng với bạn, chẳng hạn như các tính năng yêu cầu nhận diện, và việc từ chối tất cả hoặc một số cookie nhất định có thể dẫn đến trải nghiệm bị hạn chế nhiều hơn về một số dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

Người dùng có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt của họ. Xin lưu ý rằng các tùy chọn và công cụ cookie của chúng tôi 10bet casinothay đổi theo khu vực và quốc gia phù hợp với luật pháp hiện hành.

A. Các lựa chọn do Harman cung cấp

Đối với các trang web hướng đến các quốc gia có các quyền nêu trên, chúng tôi nhận được sự đồng ý từ người dùng đối với cookie và cung cấp các lựa chọn liên quan đến việc thu thập của cookie. Công cụ tùy chọn cookie của chúng tôi cho phép người dùng chọn loại cookie được cài đặt trên thiết bị của họ.

Các lựa chọn liên quan đến mạng quảng cáo.Chúng tôi sử dụng phân tích của bên thứ ba, kể cả Google Analytics, để hiểu rõ hơn về cách người dùng tương tác với các Trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể từ chối việc sử dụng cookie từ Google Analytics: tại đây và tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng dữ liệu cá nhân tại đây: tại đây​.

Nhiều công ty quảng cáo trên Internet của bên thứ ba cho phép bạn từ chối các quảng cáo trực tuyến dựa trên sở thích bằng các công cụ sau:

Điều khiển Trình duyệt. Ngoài ra, trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể cung cấp các cài đặt cho phép bạn từ chối cookie và xóa chúng. Các nút điều khiển này khác nhau tùy theo trình duyệt, đồng thời các nhà sản xuất có thể thay đổi cả những cài đặt mà họ cung cấp và cách chúng hoạt động bất cứ lúc nào. Kể từ tháng 11 năm 2021, bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung về các nút điều khiển được cung cấp bởi các trình duyệt phổ biến tại các liên kết dưới đây:

Một số phần trong các Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu bạn đã tắt tính năng sử dụng cookie của trình duyệt. Ngoài ra, việc sử dụng phần cài đặt của trình duyệt để từ chối cookie cũng có thể khiến trình duyệt của bạn từ chối cookie từ tất cả các trang web, không chỉ các Trang web của chúng tôi.

Câu hỏi và Cập nhật

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 10bet casino bonusnào về Chính sách Cookie của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời các câu hỏi đó. Đây là cách liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ sau: privacy@harman.com

Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách Cookie, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này và cập nhật ngày sửa đổi Chính sách Cookie ở trên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với Chính sách Cookie này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo về những thay đổi đó theo cách nổi bật trước khi thực hiện thay đổi và bằng cách nêu rõ ngày có hiệu lực của những thay đổi đó.​​